איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

אחריות הורה לנזק שגרם ילדו לצד שלישי

דף הבית >> מקצועות >> משפטים >> דיני נזיקין >> אחריות הורה לנזק שגרם ילדו לצד שלישי

מספר העבודה110520163450
שם העבודה אחריות הורה לנזק שגרם ילדו לצד שלישי
שנת פרסום2014
מוסד לימודיםלא צויין
קורסנזיקין
מספר עמודים25
מספר מילים6,100
מספר מקורות56
מחיר450 ש"ח
מילות מפתחעבודה אקדמית,משפטים, דיני נזיקין ,ילד,צד שלישי,נזק,אחריות ,הורים
תיאור העבודה

עבודה עוסקת בנושא איפה מתחיל  אחריות הורה לנזק שגרם ילדו  לצד שלישי.


קנו עכשיו ! קבלו את מייד בסיום ההזמנה.

מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה

המסגרת הנורמטיבית בדיני הנזיקין, קובעת כי על ניזוק להוכיח את מכלול יסודות העוולה, ומהם גם הקשר הסיבתי בין המעשה או המחדל לבין נזק והכל על-פי כלל מאזן ההסתברויות. במקרים בהם נמצא קשר סיבתי עובדתי בין המעשה לבין הנזק, וכן נמצא הגורם לנזק שהיה עליו לצפותו, בית המשפט יחייבו בהטבת הננזק עבור הניזוק. נורמות המטילות אחריות הורית, בנידון דידן, תופסות את המסגרת ההורית כמי שנושאים באחריות משפטית, בגין נזקים שגרמו ילדיהם.


 


ברם, תחושת אי נוחות עולה בבתי המשפט כאשר השאלה היא מתן אפשרות לתבוע את ההורים למול חסינותם מפני הגשת תביעות בנוגע לאחריותם והפרת חובותיהם. ככלל, הממשק בין דיני הנזיקין למערכת יחסים הורית מתקיימת בשלושה מישורים: האחד, תביעה של ילד כנגד הוריו בגין עוולה שעשו ההורים וגרמו לו לנזק שהתבטא כחבות בנזק לאחר. השני, תביעה ישירה של הניזוק כנגד ההורים שבתרומתם אשמים בקרות הנזק. השלישי, תביעה של הניזוק כנגד ההורים להפרת חובתם בפיקוח על ילדם. 


 


המסגרת הנורמטיבית


ישנם שני מצבים בהם הורה יכול להיתבע בטענה לאחריות כלפי ילדו: האחד,  כשהילד הוא המזיק וטוען שרשלנות ההורה גרמה, או תרמה, לקרות הנזק. השני, כשהניזוק הוא צד שלישי הטוען שרשלנות ההורה בפיקוח והשגחה גרמה לקרות הנזק. ניתן להצביע על שתי גישות למשפט כשהאחת גורסת בהתעלמות מיחסי הורה-ילד והתביעה תתברר על-פי פקודת הנזיקין[1] (להלן: “הפקנ"ז"), והשנייה גורסת שאין להתעלם אף במחיר של השפעה על הצד השלישי. הגישה הראשונה מדגישה את האינטרס של הצד השלישי שעליו לשאת בנזק שרק הוא גרם[2], היינו, אם הילד הוא המזיק, או אז חבותו נתחמת למעשיו ולא חולשת אל חבות הוריו. אם הניזוק הוא צד שלישי זר אזי אין כל סיבה שיטול חלק כלשהו בנזק. הגישה השנייה מדגישה דווקא ערכים חברתיים המגוננים על התא המשפחתי שבין הורה וילדו, ולפיה אין להתעלם[3] מההגנות והנימוקים של דיני הנזיקין הכללים החלים על המבנה המשפחתי, רק בשל כך שמעורב במצב צד שלישי זר.


 


 
[1]
   פקודת הנזיקין [נוסח חדש]. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש מס' 10 התשכ"ח, עמ' 266.  


[2]  ב' כהנא, “חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם וסוגיות בנזנקין בהקשר לקטינים וצדדים שלישיים", עמ' 162-164 (התשס"ח-2008).


[3]  י' אנגלרד, א' ברק ומ' חשין, “דיני הנזיקין – תורת הנזיקין הכללית", (מהדורה שנייה, עורך: ג' טדסקי), סעיף 292 (התשל"ז). 

תוכן עניינים

 


 תוכן ענינים:
מבוא................................................................. 3


המסגרת הנורמטיבית...................................................... 4


כשרות משפטית..................................................... 5


פקנ"ז ואשמה................................................. 5


חסינות הורה............................................................ 9


דיונית או מהותית.................................................. 10


המשמעות הנזיקית לחסינות ההורים................................. 11


אחריות שילוחית........................................................ 13


מעוולים במשותף........................................................ 15


האחריות ההורית................................................... 15


אחריות ישירה להורה........................................... 17


בעד ונגד – דיון................................................... 17


סיכום................................................................ 19


ביבליוגרפיה............................................................ 21


 

עוד עבודות בנושא דיני נזיקין
רשלנות ואחריות רשויות ציבוריות ברשלנות
סיכום שיעור בדיני נזיקין- סיכום מלא של כל הקורס
תרגיל בית בדיני נזיקין
עבודה סמינריונית פיצויים לנאשם שזוכה
דיני נזיקין- סיכום קורס מלא
עוד עבודות בדיני נזיקין
שתף |