איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

הקשר בין סגנון ניהול ולחץ לבין כוונות עזיבה בקרב עובדי המחלקה לשירותיים חברתיים

דף הבית >> מקצועות >> עבודה סוציאלית >> מנהל וארגון >> הקשר בין סגנון ניהול ולחץ לבין כוונות עזיבה בקרב עובדי המחלקה לשירותיים חברתיים

מספר העבודה140420103
שם העבודההקשר בין סגנון ניהול ולחץ לבין כוונות עזיבה בקרב עובדי המחלקה לשירותיים חברתיים
שנת פרסום2009
מוסד לימודיםמכללת צפת
קורסדיסרטציה לתואר בוגר במנהל עסקים
מספר עמודים51
מספר מילים9,859
מספר מקורות38
מחיר320 ש"ח
מילות מפתחסגנון ניהול, כוונות עזיבה,לחץ, שאלונים,עבודת גמר, סוציולוגיה, שירותים חברתיים
תיאור העבודה
51 עמודים כולל שאלונים ונספחים.
מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה
רקע לארגון
עבודה זו תעסוק במחלקה לשירותים חברתיים. בשנת 1931 מונו לראשונה בא"י עובדים סוציאליים מקצועיים על ידי הועד הלאומי (מוסד השלטון העצמי של הישוב היהודי, תחת שלטון המנדט הבריטי) מחלקה לעבודה סוציאלית. במהלך השנים התפתח והתמקצע תחום העבודה הסוציאלית, אך רק בשנת 1996 חוקק חוק העובדים הסוציאליים.
וזו לשון החוק "עיסוק מקצועי, כמשלח יד, לשיפור תפקודם האישי והחברתי של הפרט, המשפחה והקהילה בדרך של טיפול, שיקום ייעוץ והדרכה הנעשים בד"כ בידי עובד סוציאלי ובשיטות טיפול מקצועיות הנהוגות בעבודה סוציאלית" (מדינת ישראל, 1996, סעיף 2; הגדרות).
החוק מסמיך את שר העבודה והרווחה לקבוע אלו משרות שייכות לעבודה סוציאלית וכן להתקין תקנות אתיקה וליצור מנגנון לעקיפת התקנון.
כיום, מחלקות הרווחה מתוקצבות בכ-75% על ידי מדינת ישראל (משרד העבודה והרווחה), ו25% על ידי הרשות המקומית.
מחלקות הרווחה מורכבות בעיקר מעובדים סוציאליים בעלי השכלה אקדמית רלוונטית וכן, עובדים בתחומי פקידות שונים (זכאות, קבלה, מזכירות וכד').
מגדר העובדים מורכב מרוב של 90% נשים ו 10% גברים, טווח הגילאים נע בין 25 ל – 55
מקבלי השירות במחלקה לשירותיים חברתיים הינם תושבי הרשות המקומית הנזקקים לסיוע בתחומים שונים: תיווך מול גורמים שונים בקהילה, הדרכה וליווי לשם מיצוי זכויות אזרחיות וסוציאליות, סיוע בבקשות חומריות, שיפור בתפקוד הפרט והמשפחה, מניעה וטיפול באלימות במשפחה, טיפול בנפגעי תקיפה מינית וכן, איתור וטיפול בילדים בסיכון.

רקע לבעיה העסקית
המחלקה לשירותים חברתיים מתמודדת עם אחוז גבוה של נטישה רצונית של עובדיה. כמו כן, קיים קושי בגיוס עובדים חדשים ועלות גיוס הכשרת עובד חדש מסתכמת בכ- 15,000 ₪ לעובד. הכשרתו של עובד חדש במחלקה הינה ארוכה ומצריכה משאבים רבים כגון השתלמויות וקורסי העשרה.
המחלקה לשירותים חברתיים הינה גוף ממשלתי המתוקצב על ידי ממשלת ישראל והרשות המקומית. התקציב משתנה ומבוסס על חלוקת התקציב הממשלתי. חלוקה זו נגזרת מתוך שינויים פוליטיים והסכמים קואליציוניים. אי לכך, התקציב השנתי משתנה משנה לשנה בהתאם לתפיסה החברתית של ממשלת ישראל.
תוכן עניינים
פרק 1 - מבוא 5
רקע לארגון 5
רקע לבעיה העסקית 5
הבעיה העסקית 6
מטרות המחקר 6
מטרות תיאורטיות 6
שאלות המחקר 6
מטרות יישומיות 6
פרק 2 – סקירת ספרות 7
משתנה – סגנון ניהול 7
משתנה – לחץ 11
משתנה – כוונות עזיבה 14
הקשר בין סגנון ניהול לבין כוונות עזיבה 15
הקשר בין סגנון ניהול לבין לחץ 16
הקשר בין רמת לחץ לבין כוונות עזיבה 17
רציונאל המחקר 18
מודל 19
השערות המחקר 19
השערות המחקר 20
הגדרת המשתנים 20
פרק 3 - מתודולוגיה (שיטת המחקר) 22
גישת המחקר 22
מערך המחקר 22
מדגם 23
אוכלוסיית המחקר 23
מפקד 23
שיטת הדגימה 23
נימוקים בשיטת הדגימה 23
כלים 23
הליך 24
שיטת הניתוח 24
פרק 4 - ממצאים 26
סטטיסטיקה תיאורית 26
סטטיסטיקה הסקית 28
בדיקות נוספות 31
פרק 5 - ניתוח ודיון 36
פרק 6 - סיכום מסכנות והמלצות 41
סיכום – 41
מסקנות 42
המלצות מעשיות 43
המלצות למחקר המשך 44
מגבלות המחקר 45
פרק 7 – בביוגרפיה 46
פרק 8 - נספחים 50


II. רשימת לוחות
לוח מס' 1 : סגנון ניהול 26
לוח מס' 2 : לחץ 26
לוח מס' 3 : כוונות עזיבה 27
לוח מס' 4 : גיל 27
לוח מס' 5 : מאפייני אוכלוסיית המדגם 27
לוח מס' 6 : מתאמי פירסון בין סגנונות ניהול לבין לחץ בעבודה 28
לוח מס' 7 : מתאמי פירסון בין סגנון הניהול לבין כוונות עזיבה 29
לוח מס' 8 : מתאמי פירסון בין לחץ בעבודה לבין כוונות עזיבה 30
לוח מס' 9 : הקשר בין הגיל לכוונות עזיבה 31
לוח מס' 10 : הקשר בין הגיל ללחץ 31
לוח מס' 11 : הקשר בין הגיל לסגנון ניהול 31
לוח מס' 12 : השפעת המגדר על המשתנים השונים 32
לוח מס' 13 : השפעת היקף המשרה על המשתנים השונים 33
לוח מס' 14 : השפעת המצב המשפחתי על המשתנים השונים 34
לוח מס' 15 : השפעת ההרכב המשפחתי על המשתנים השונים 35

עוד עבודות בנושא מנהל וארגון
הקשר בין שביעות רצון העובדים שחיקת עובדים ולחץ עובדים לבין היעדרות העובדים בעיריית רעננה
הקשר בין מחויבות לחץ ומוטיבציה לבין כוונות עזיבה בקרב עובדי חברת סיעוד ורווחה
הקשר בין שיתוף בקבלת החלטות לבין מוכנות לשינוי בקרב עובדי ויצו תוך בדיקת ההבדלים בין שני סניפים
בחינת הקשר בין ניסיון קודם חשיפה למותג ומיצוב המותג לבין העדפה ונאמנות למותג בקרב יולדות
הקשר בין שר מאיכות השירות והמיצוב לבין כוונות הרכישה ונאמנות בקרב לקוחות מרכז סיעודי
עוד עבודות במנהל וארגון
שתף |