איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

אגח קונצרני לעומת אגח ממשלתי בתקופת משבר

דף הבית >> מקצועות >> כלכלה >> סמינריונים בכלכלה >> אגח קונצרני לעומת אגח ממשלתי בתקופת משבר

מספר העבודה170520163459
שם העבודהאגח קונצרני לעומת אגח ממשלתי בתקופת משבר
שנת פרסום2015
מוסד לימודיםלא צויין
קורסכלכלה
מספר עמודים20
מספר מילים6,000
מספר מקורות22
מחיר320 ש"ח
מילות מפתחעבודה אקדמית,כלכלה, משבר,אגחים,רכישה,מחיר,שוק ,פיננסים
תיאור העבודה

מחקר זה בדק  את התנהגות מחירי אג"ח קונצרני לעומת אג"ח ממשלתי בתקופת משבר 2008. נבדק שיעור השינוי במחיר במדדי אג"ח קונצרני לעומת מדדי אג"ח ממשלתי במהלך שש השנים האחרונות בדגש על תקופת משבר הסאב פריים . 


קנו עכשיו ! קבלו את מייד בסיום ההזמנה 

מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה

שווקים פיננסיים מורכבים משוק הכסף  אשר עוסק בעסקאות פיננסיות לטווח קצר (עד שנה) ושוק ההון אשר עוסק בעסקאות ארוכות טווח כדוגמת חסכון. תפקודם התקין של שוקי ההון חשוב לצורך צמיחה יציבה של המשק על פני זמן. יעילות הקצאת  משאבי ההון קובעת את יעילות צמיחת המשק ושיעורה. 


 


ההתפתחות המשמעותית של שוקי הכספים וההון  חלה בעיקר במאה ה20. עדויות להלוואות ואשראי ניתן  למצוא החל מהתקופה הבבלית, במקרא מוזכר בין היתר איסור על ריבית נשך. במאה העשירית עד שלוש עשרה התפתחה כלכלה עירונית באירופה כך שהמסחר המתרחב עודד  טביעת מטבעות ושימוש בשטרי חליפין.  בימי הביניים הונפקו אגרות חוב, בתחילה על ידי מלכים ולאחר מכן על ידי ממשלות וערים. במאה ה19  הפכו פריז ולונדון להיות מרכזי המסחר של אג"ח מקומיות ובינלאומיות שאותן הנפיקו בעיקר ממשלות וחברות רכבות. במאה ה 20 עלה שוק האג"ח בניו יורק לגדולה כאשר רובו נשלט על ידי הנפקות של ממשלת ארה"ב.


שוק ההון בישראל היה מורכב מאז קום המדינה ולמשך תקופה ארוכה בעיקר ממלוות מדינה ואשראים שניתנו על ידי המדינה.  הבורסה לניע בתל אביב הוקמה בשנת 1935 ופתחה את האפשרות למסחר בני"ע.  מבנהו של שוק ההון היה נתון לריכוזיות גבוהה ולמעורבות ממשלתית רחבה. שכללה רפורמות שונות.  הממשלה נהגה לגייס כספים מן הציבור דרך תוכניות חסכון, קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה אשר קיבלו ריבית מועדפת באמצעות אג"ח מיודעות שאינן סחירות. במקביל סיפקה ממשלה  אשראים מוכוונים לחברות  וענפים במשק בריבית נמוכה.  פעולות אלו שחקו את תקציב הממשלה עד שבשנת 1987 הופסקה הנפקת אג"ח מיועדות לקופות הגמל וצומצמה הנפקת האג"ח לקרנות הפנסיה. שליטת הממשלה בהיצע והביקוש בשוק האג"ח הגיעה לשיא ב 1983 שבה 87% מסך גיוס ההון היה ני"ע ממשלתיים . משנת 2003 בעקבות רפורמה כלכלית של שר הוצר דאז בנימין נתניהו הושקעו כספי קרנות הפנסיה באופן חופשי בשוק ההון ( בהתאם לרגולציה בנושא)


 


מהו אג"ח


אגרת חוב הינה חוב סחיר המונפק על ידי לווה לתקופת זמן קצובה , המשלם במועדים קבועים ריבית ו/או קרן  למחזיק האג"ח (על פי תנאי האג"ח) עד למועד הפדיון שבו מוחזרת יתרת ההלוואה  היא הקרן . האג"ח מונפקת על ידי ממשלה או חברה המגייסת כסף (הלוואה) מרוכשי האיגרת . בישראל האג"ח נסחר בערך נקוב אחד כאשר שוויו נמדד במונחי אגורות.


אג"ח הינה למעשה תעודת התחייבות חוזית של מנפיק כלפיי בעליהן המאופיינת במחיר, ריבית , קרן, תקופה לפדיון , בסיס הצמדה , תשואה ודירוג . תנאי האג"ח מצוינים בתשקיף אותו חייב הגורם המנפיק לפרסם.


קופון:  תשלום תקופתי של ריבית בגין הקרן של האג"ח . הריבית החוזית שהמנפיק מתחייב לשלם כאחוז מערכה הנקוב של האג"ח ומחולקת בתדירות שצוינה בתשקיף ההנפקה. 

תוכן עניינים

תוכן עניינים


מבוא                                                                                                              רקע                                                                                                                                       


הבעיה העסקית                                                      


שאלת המחקר                                                     


מטרות המחקר                                                         


סקירה ספרותית                                                                                                      


השערות המחקר                                                                                                      


הגדרת משתני המחקר                                                                                              שיטות המחקר                                                                                                          


ממצאים                                                                                                                                    


דיון                                                                                                                                               


סיכום                                                                                                                                          


ביבליוגרפיה                  

עוד עבודות בנושא סמינריונים בכלכלה
ממשל תאגידי כללי אימוץ ומציאת שיטת האכיפה האופטימאלית
סמינריון בכלכלה- לבחון את האינדיקאטורים המשפיעים על החלטות הריבית של בנק ישראל- ציון 100
הפרטה בצבא- האם היא אפשרית- סמינריון בציון 100
סחר בינלאומי-סמינריון סיום
חקיקת חוק פנסיה חובה בעד או נגד
עוד עבודות בסמינריונים בכלכלה
שתף |