איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

הקשר בין שר מאיכות השירות והמיצוב לבין כוונות הרכישה ונאמנות בקרב לקוחות מרכז סיעודי

דף הבית >> מקצועות >> עבודה סוציאלית >> מנהל וארגון >> הקשר בין שר מאיכות השירות והמיצוב לבין כוונות הרכישה ונאמנות בקרב לקוחות מרכז סיעודי

מספר העבודה1905201026
שם העבודההקשר בין שר מאיכות השירות והמיצוב לבין כוונות הרכישה ונאמנות בקרב לקוחות מרכז סיעודי
שנת פרסום2008
מוסד לימודיםאוניברסיטת דרבי
קורסהצעת מחקר
מספר עמודים34
מספר מילים9,500
מספר מקורות38
מחיר300 ש"ח
מילות מפתחהצעת מחקר, כוונות רכישה, איכות השירות ומיצוב, נאמנות לקוחות, מרכז סיעוד
תיאור העבודה
ההיקף כולל שאלונים , בבליוגרפיה ותוכן
מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה
רקע לבעיה העסקית
דרישות הסף במכרז של משרד הבריאות עולות והדבר בא לידי ביטוי בכך שכל מרכזי הטיפול הפרטיים לחולי אלצהיימר צריכים להגדיל את ההשקעה במרכיבי תפעול המשלימים את השירות הבינאישי . מגמה זו באה לידי ביטוי מעשי בעיקר בכך שגודל המתחם לכל מטופל עולה , הכנת גישה נוחה יותר לאמבולנסים, אספקת זמזמי מצוקה איכותיים ורבים ביותר , הגדלת התקציב לתרופות ותזונה וכ"ו. אף על פי העלייה בדרישות של משרד הבריאות, התשלום לאותם מרכזי טיפול נשאר זהה ( עלות לחולה בשוק הפרטי לכל חודש הגיע ל- 13,000 ₪ ומשרד הבריאות מוכן לשלם רק 10,000 ₪ ).
"מרכז רמת גן לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר" חפץ להביא להגדלת כמות המטופלים אצלו אך מגמה זו בענף הנובעת מגישת הסבסוד של משרד הבריאות מביאה לכך שלחברה יהיה כדאי להעניק שירותים אך ורק למטופלים מהשוק הפרטי שיכולים לממן באופן עצמאי את המחיר הנדרש מהם.
1.2.1 הבעיה העסקית

שנת 2005 אחוז גידול שנת 2006 אחוז גידול שנת 2007
₪ 4,000,000 5% ₪ 4,200,000 10.70% ₪ 4,500,000

בפועל , עלויות התפעול של המרכז ( משכורות, ארנונה וכ"ו ) עולות ומביאות לירידה ברווחים.
הדבר בא לידי ביטוי בכך שחל גידול בהוצאות בין שנת 2005 לשנת 2006 הנאמד על 200,000 ש"ח וגידול רב יותר בהוצאות אלו בין שנת 2006 לשנת 2007 הנאמד על 300,000 ש"ח . מעבר לכך , ההכנסות של החברה באופן ישיר מהלקוחות מהשוק הפרטי נאמדות בכ- 9,360,00 ₪
( 12*60*13,000 ) ואילו מהשוק המוסדי בכ-4,800,000 ₪ (10000*12*40) .
מעבר להוצאות התפעוליות הגבוהות והשחיקה ברווחיות , קיים קושי בתחרות בענף שהנו מצד אחד , מחיר השירות של הארגון הנו גבוה ביחס לאלטרנטיבות בענף דרך מטפלת פיליפינית ומצד שני יש קושי בגיוס לקוחות חדשים בעקבות מתחרים ישירים בענף המאופיינים כנותני שירותים איכותיים ביותר.

1.3 שאלת המחקר
1) מהם הגורמים המנבאים את הישארות לקוחות "מרכז רמת גן לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר" במסגרת הטיפולית הנוכחית ?

1.4 מטרות המחקר
להלן מוצג מידע על המטרות התיאורטיות והיישומיות של מחקר זה.
1.4.1 מטרה תיאורטית
מטרת המחקר הנוכחי לבחון את הגורמים שמקדמים את נאמנות לקוחות "מרכז רמת גן לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר" וזאת יעשה לאחר גיבוש מודל מחקרי ובחינתו. באופן נקודתי יותר יבחנו הקשרים שבין שביעות רצון הלקוחות והמיצוב לבין נאמנות הלקוחות וכוונות הרכישה שלהם. באמצעות המחקר הרלוונטי יתקבל מידע שדרכו ניתן יהיה להבין מה יכול לסייע בביסוס מאגר לקוחות נאמן לחברה.
תוכן עניינים
פרק נושא עמוד
1 מבוא 1-1
1.1 מידע אודות הענף והארגון 1-3
1.2 רקע לבעיה העסקית 4
1.2.1 הבעיה העסקית 4
1.3 שאלת המחקר 4
1.4 מטרות המחקר וחשיבותן 5
1.4.1 מטרה תיאורטית 5
1.4.2 מטרה יישומית 5
1.5 דיסציפלינת המחקר 5
2 סקירת ספרות 6-15
2.1 רציונל המחקר 15-16
2.2 תרשים מודל המחקר 16
2.3 השערות המחקר 17
2.4 הגדרות משתני המחקר 17-18
3 שיטת המחקר 19-23
3.1 גישת ומערך המחקר 19
3.2 אוכלוסיית המחקר והמדגם 19
3.3 שיטת הדגימה 19
3.4 כלי המחקר 20-21
3.5 הליך המחקר 22
3.6 תוכנית לעיבוד הנתונים 22
3.7 מגבלות המחקר 22-23
3.8 לוח זמנים 23
ביבליוגרפיה


מבנה ארגוני , נספח א'.
שאלונים , נספח ב' .

עוד עבודות בנושא מנהל וארגון
הקשר בין סגנון ניהול ולחץ לבין כוונות עזיבה בקרב עובדי המחלקה לשירותיים חברתיים
בחינת הקשר בין ניסיון קודם חשיפה למותג ומיצוב המותג לבין העדפה ונאמנות למותג בקרב יולדות
הקשר בין שביעות רצון העובדים שחיקת עובדים ולחץ עובדים לבין היעדרות העובדים בעיריית רעננה
הקשר בין שיתוף בקבלת החלטות לבין מוכנות לשינוי בקרב עובדי ויצו תוך בדיקת ההבדלים בין שני סניפים
הקשר בין מחויבות לחץ ומוטיבציה לבין כוונות עזיבה בקרב עובדי חברת סיעוד ורווחה
עוד עבודות במנהל וארגון
שתף |