איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

דיווח כספי- ניתוח חברת מצברי שנפ

דף הבית >> מקצועות >> מחקרי שוק >> מחקרי שוק- פרוייקטים >> דיווח כספי- ניתוח חברת מצברי שנפ

מספר העבודה20820132896
שם העבודהדיווח כספי- ניתוח חברת מצברי שנפ
שנת פרסום2010
מוסד לימודיםמכללה למנהל
קורסעבודת גמר חקר שווקים שיווק
מספר עמודים20
מספר מילים6,800
מספר מקורות10
מחיר195 ש"ח
מילות מפתחחקר שווקים , ניתוח שוק , שיווק ,
תיאור העבודה
עבודה עם הרבה טבלאות,
ההיקף אינו כולל בביליוגרפיה ,תקציר ותוכן .
עבודה מאוד מרשימה
מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה
בעבודה זו ניתחנו את הדוחות הכספיים של חברת שנפ.
חברת שנפ הינה יצרנית המצברים המובילה בארץ. החברה נתאגדה בישראל ב1951 כחברה פרטית בע"מ, בתחילת 1992 רכשה חברת "ישאל הולנד" 50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. בספטמבר 2001 הועברו החזקותיהשל "ישאל הולנד" ל"קמן תעשיות". בתחילת 2011 התקשרה "קמן תעשיות" בהסכם עם ס.ה אחזקות בע"מ למכירת מלוא אחזקותיה של "קמן תעשיות" בחברה. לכן נכון להוצאת הדו"ח לשנת 2011, בעלי השליטה המשותפת בתאגיד הינם: ס.ה סקיי אחזקות בע"מ המחזיקה בכ- 36.6% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ויחידי רוזנשטיין:אורי רוזנשטיין,תמר בו-עוזיליו ופועה אמיר המחזיקים כל אחד ב12.29% מהון החברה.
לחברה חברת בת בבעלות מלאה "עדי מצברים תעשייתיים 1977 בע"מ" אשר אינה פעילה, ואחזקה של 44.44% בBDG (Battery Distribution Group), חברה שהוקמה ב1998 ע"י החברה ושותפים נוספים העוסקת בשיווק מצברי התנעה לרכב באנגליה, אשר חלקם מתוצרת החברה. במאי 2011 חתמה החברה על הסכם למכירת מלוא החזקותיה בBDG, לאחד מבעלי המניות בה.
החברה עוסקת בייצור ויבוא מצברים,שיווקם ומכירתם ללקוחות בארץ ובחו"ל:
• ייצור מצברי התנעה לכלי רכב מסוגים שונים, לרבות רכב פרטי, מסחרי, משאיות, אוטובוסים, ציוד מכני כבד, טנקים וכ"ו
• ייצור מצברים לפריקה עמוקה (מיועדים בעיקר למכונות לשטיפת רצפות,קולנועיות, עגלות נכים וכ"ו)
• ייבוא מצברים לרכב ולאופנועים, במטרה להשלים את סל המוצרים המשווק על ידה
• ייבוא מצברים לפריקה עמוקה, החברה הינה מפיץ ראשי של חברת "Trojan Battery Company" מארה"ב, אשר הינה מהמובילות בעולם בייצור ושיווק מצברים לפריקה עמוקה.
• שיווקם ומכירתם של המצברים בשוק המקומי
• ייצוא מצברים מתוצרת החברה לחו"ל
בנוסף, קונה החברה ומשווקת בארץ מוצרים נלווים כגון מטענים, נעלי כבל,כבלי התנעה וכ"ו, המבוקשים ע"י לקוחותיה.
פעילות המצברים הינה פעילותה העיקרית של החברה ומהווה כ99% ממחזור מכירותיה, סך מכירותיה של החברה מהמוצרים הנלווים הינו זניח והרווח הגולמי ממכירת מוצרים נלווים אלו אינו מהותי לרווחיות החברה.
לחברה מערך שיווק והפצה בפריסה ארצית, רוב מכירות החברה ללקוחותיה בישראל נעשות באמצעות שיווק ישיר. מערך השיווק של החברה מבוסס על פריסה של סניפי החברה ברחבי הארץ, בין אם זה על ידי החברה עצמה או באמצעות זכיינים. הסניפים משמשים כמרכזי הפצה, מכירות ושירות ללקוחות שבאזוריהם. בכל אחד מהסניפים מעניקה החברה שירותי מכירה, התקנה, בדיקה, תיקון ומימוש אחריות למצברים הנמכרים.
בנוסף לשיווק הישיר, נעזרת החברה בשירותיהם של מספר מפיצים. המפיצים רוכשים את המצברים מהחברה ומשווקים אותם בעיקר לקמעונאים.
חלקה של החברה בשוק מוערך כ45% משוק המצברים בארץ. השנים האחרונות התאפיינו בשמירה על נתח השוק של החברה. במטרה להתמודד עם מתחריה, מקפידה החברה על ייצור מוצרים איכותיים, בנוסף נוקטת החברה בהליך התייעלות באמצעי הייצור, שעיקרו השקעה במיכון חדיש לצורך הגדלת התפוקה, תוך שמירה או/וצמצום של כוח עבודה קיים.
שוק המצברים מאופיין בתחרותיות גבוהה בין שני המשווקים העיקריים, שהם שני היצרנים המקומיים בישראל - שנפ ו"וולקן" וכן בין שני היצרנים המקומיים לבין היבואנים.
עקבפתיחתהשוקלייבואמצבריםזוליםמהמזרחהרחוק, מגמהאשרהחלהבשנת 2009, ובמקביל כאמור לעלייההחדהבמחיריהעופרתאשרמהווהכ 55% מעלותייצורהמצברים, נשחקומחירי המכירה של היצרניות המקומיות, אך בזכות המוניטין הגבוה, ואיכות המוצרים, "שנפ" הצליחה לשמור על מעמדה בשוק באופן יציב.
מניתוח הדוחות הכספיים בשלוש שנים האחרונות 2009-2011, נתוני הסביבה העסקית והכלכלית, המגמות, והיחסים הפיננסיים שנבדקו,כל אלה מצביעים על חברה איתנה ורווחית שכתוצאה מהמשבר הכלכלי , המיתון, ועליית מחירי הדלק אחוז הרווח שלה הולך ונשחק וכמות המכירות הולכת וקטנה, אך למרות זאת היא עדיין מצליחה להישאר רווחית. למרות הירידה, נראה כי שנת 2012 מצליחה לשמור כמעט על אותה רמה של 2011 וזהו נתון מעודד שמראה אולי על בלימת הירידה. לחברה אין מנוף פיננסי גדול וזה יעזור לה בעתיד, שולי הרווח שלה יחסית גדולים וגם היחס השוטף מראה על נזילות ויכולת התמודדות עם משברים מיידיים.
בתחילת 2012 עם הפיכת החברה לבעלת שליטה בחברת כסליו ואליאנס החלה מגמה של התרחבות למוצרים נלווים שאנו צופים כי תימשך בשנים הקרובות, זאת מכיוון ששוק המצברים הינו שוק בוגר שלא מציג צמיחה מעבר לגידול הטבעי, ולכן על החברה להתרחב למוצרים משלימים על מנת לשמור על מעמדה בשוק, על רווחיותה וחוסנה.
בטווח הארוך, כל עוד שוק הרכב יישאר יציב, החברה תמשיך גם היא להיות יציבה ולשמור על ביקוש יציב למוצריה. עם זאת יש לשים לב להתפתחות שוק כלי הרכב החשמליים, שכן במידה ונתח השוק שלהם יגדל משמעותית החברה תיאלץ להתאים את עצמה למציאות החדשה.


תוכן עניינים

תקציר מנהלים 3
חלק א':תיאור החברה והסביבה העסקית והכלכלית שבה היא פועלת 5
חלק ב': סקירת הענף / תת הענף שבו החברה פועלת 10
חלק ג': ניתוח הדו"חות הכספיים 13
חלק ד': סיכום ומסקנות לגבי מצב החברה וסיכויי ההתפתחות שלה בטווח הקצר והארוך 22
ביבליוגרפיה 23עוד עבודות בנושא מחקרי שוק- פרוייקטים
מחקר שוק - חברת אסותא פארם
פרוייקט ניתוח שוק - חברת דנקנר השקעות
מחקר שוק- מותג לקסמרק בענף המדפסות
שביעות רצון מהחיים לפי מאפיינים שונים
ניתוח שוק - יקב קסטל ענף היינות
עוד עבודות במחקרי שוק- פרוייקטים
שתף |