איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

אסלאם ויחסו לסביבה במזרח התיכון

דף הבית >> מקצועות >> יהדות ודתות >> איסלאם ודתות אחרות >> אסלאם ויחסו לסביבה במזרח התיכון

מספר העבודה210820143294
שם העבודהאסלאם ויחסו לסביבה במזרח התיכון
שנת פרסום2013
מוסד לימודיםאוניברסיטת תל אביב
קורסאסלאם
מספר עמודים25
מספר מילים7,000
מספר מקורות19
מחיר300 ש"ח
מילות מפתחאסלאם,מדינות,תרבות,דת,המזרח התיכון,היסטוריה,מקורות
תיאור העבודה

עבודה זו מתמקדת במזרח התיכון. אזור זה מהווה כר נוח לחקירת השפעת הסביבה על ההיסטוריה כיוון שהוא מהווה נקודת מפגש והצטלבות מסחרית חשובה המקשרת בין שלוש יבשות שונות, אפריקה, אירופה והמזרח הרחוק. עובדה זו גורמת למזרח התיכון להיות מושפע מתופעות סביבתיות גם אם הן מתרחשות במקומות רחוקים יותר.


קנו עכשיו ! קבלו את מייד בסיום ההזמנה .

מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה

נושא העבודה הוא היחס של האסלאם כלפי הסביבה והאופן בו יחס זה בא לידי ביטוי. נושא זה הוא חלק מתחום רחב יותר של היסטוריה סביבתית. היסטוריה סביבתית בוחנת את תפקיד הטבע והסביבה בהיסטוריה האנושית ורואה בה כשחקן אוטונומי בעל השפעה על תהליכים היסטוריים. 


שאלת המחקר: כיצד באים לידי ביטוי יחסי הגומלין בין האדם והסביבה במזרח התיכון תחת שלטון האסלאם? 


כחלק מקריאה מוקדמת והבנה ראשונית של החומר העליתי שתי השערות המחקר:


השערה 1: יחסי הגומלין בין האדם לבין הטבע באים לידי ביטוי בשימוש במניפולציות טכנולוגיות על מנת לרתום את משאבי הטבע לצורכי החברה.


השערה 2: יחסי הגומלין בין האדם לטבע במזרח התיכון באים לידי ביטוי במאבק על משאבים.


מבנה העבודה מסודר בצורה כזו שהוא מסייע בהתקדמות המחקרית ועוזר לשמור על אחידות רעיונית לאורך כל העבודה ומונע ממני לסטות מהנושא העיקרי.


העבודה עצמה מתחילה ברקע התיאורטי בואני מניח את היסודות התיאורטיים עליהן נשענת העבודה. אני מציג בתמציתיות הגדרות של היסטוריה סביבתית על מנת להעניק רקע ראשוני על התחום. לאחר מכן אני מציג את מטרה, שאלה והשערות המחקר, יחד עם שיטת המחקר. הפרק השני עוסק בהצגת התחום של ההיסטוריה הסביבתית, שיטות המחקר הנהוגות בה והנושאים בהם היא מתמקדת. הפרק השלישי מתאר את ההיסטוריה הסביבתית של המזרח התיכון תוך כדי נגיעה בגורמי טבע וגורמים סביבתיים עיקריים באזור. הפרק הרביעי כבר מתמקד באסלאם עצמו ובוחן את היחס הדתי כפי שהוא בא לידי ביטוי בכתבים הקדושים ובחיבורי המלומדים כלפי הטבע והסביבה, זאת לעומת, המעשים בפועל של האדם והממשלות המוסלמיות בתקופה המודרנית. הפרק הבא הוא פרק חמש בו אני מתמקד בתופעות ספציפיות העונות על שאלת המחקר, ומנתח אותם. בסוף הפרק אני מציג את מסקנת המחקר לאור ניתוח זה. לבסוף, בפרק הסיום אני מציג את הרעיונות העיקריים של העבודה והממצאים החשובים שלדעתי ראוי לחזור עליהם.


 


האנושיים.


1.2 המסגרת המחקרית


מהי היסטוריה סביבתית? מה נקודת המוצא של היסטוריונים אלו כלפי ההיסטוריה האנושית? כיצד הם מסבירים את השפעותיהם של גורמי טבע על ההיסטוריה? וכיצד באים לידי ביטוי יחסי הגומלין בין הטבע לבין האדם ובעיקר בין הטבע לבין החברה האנושית? מתוך שאלות אלו עולה מטרת המחקר:


מטרת העבודה היא לבחון את תחום ההיסטוריה הסביבתית במזרח התיכון תוך כדי התמקדות ביחס של האסלאם לסביבה.


ההתמקדות היא במזרח התיכון כיוון שמערכת אזורית זו מהווה נקודת מפגש והצטלבות מסחרית חשובה המקשרת בין יבשות שונות כמו למשל אפריקה, אירופה והמזרח הרחוק. כמו כן, האסלאם היא הדת הנפוצה / שלטת במזרח התיכון לאורך מאות שנים ולכן התפיסה של תרבות זאת את הסביבה מהווה גורם חשוב בראייה סביבתית.


 
 


 היסטוריה אקולוגית


היסטוריה אקולוגית היא רעיון חדש בתחום ההיסטוריה הסביבתית. המטרה של תחום זה היא לנסות ולקבוע באופן ברור את ההיסטוריה האקולוגית והאקלימית של אירופה הפרה מודרנית בשיטות מדעיות. ההתמקדות של ההיסטוריה האקולוגית והאקלימית היא בדרך בה העבר עוזר לנו להבין כיצד התהווה הנוף המודרני. על מנת לקיים זאת יש צורך בהבנה של טביעות הרגל, העקבות, האקולוגים בעבר, כמו גם, בחינת המידה בה אנשים שינו באופן מכוון ובלתי מכוון את האקולוגיה ואת הסביבה[1].


באופן כללי יותר, ניתן לומר כי הפרשנות האקולוגית של ההיסטוריה יכולה להסביר מדוע העבר התפתח כפי שהוא. תחום ההיסטוריה האקולוגית דוחה מספר הנחות נפוצות. למשל, שהניסיון האנושי משוחרר מריסונים ומגבלות טבעיות, שהמין האנושי הוא מין ייחודי ונפרד, ושניתן להתעלם מהתוצאות האקולוגיות של עברנו[2].


2.3 היסטוריה של חקלאות ושל מים


חקלאות ומים מהווים את העדות הטובה ביותר למערכת היחסים בין האדם לסביבה. מצד אחד, המים שהם משאב טבעי, מנוצל על ידי בני האדם על מנת לשפר את החקלאות ולהניב יותר יבול. מצד שני, החקלאות, ביסודה גם היא משאב סביבתי, אך בויתה על ידי האדם משחר ההיסטוריה האנושית.


את מערכת היחסים בין האדם לבין הטבע ניתן לבחון דרך תוצרים חקלאיים כמו למשל יבול, תבנית יצירת השדות, רעב וכדומה. בחינה כזו מראה את התלות של האדם בסביבה. לדוגמה, הרעב והמחסור בתוצרת חקלאית מפגינים את התלות של אירופה בימי הביניים בסביבה.
[1] Ellen, Arnold F. "An Introduction to Medieval Environmental History". History Compass, Vol. 6, no. 3 (2008),


[2] Worster, Donald. "Transformations of the Earth: Toward an Agroecological Perspective in History". The Journal of American History, Vol. 76, no. 4 (1990), p.1086.

תוכן עניינים

 


 


תוכן עניינים


 


מבוא         ................................................................................................       עמ' 1


 


פרק 1 – רקע תיאורטי        ........................................................................       עמ' 2-4


1.1 מהי היסטוריה סביבתית?          ............................................................       עמ' 2


1.2 המסגרת המחקרית       ........................................................................       עמ' 2-4


 


פרק 2 – היסטוריה סביבתית          .............................................................      עמ' 5-8


2.1 רקע           ...........................................................................................      עמ' 5-6


2.2 היסטוריה אקולוגית            ..................................................................       עמ' 6-7


2.3 היסטוריה של חקלאות ושל מים          ...................................................       עמ' 7


2.4 גורמים סביבתיים המשפיעים על ההיסטוריה האנושית        .....................      עמ' 7-8


 


פרק 3 – ההיסטוריה הסביבתית של המזרח התיכון        ..............................       עמ' 9-12


3.1 אקלים בהיסטוריה המזרח תיכונית        ................................................       עמ' 9-10


3.2 אנרגיה במזרח התיכון         ..................................................................       עמ' 10


3.3 מים במזרח התיכון              ..................................................................       עמ' 11-12


 


פרק 4 – אסלאם וסביבה           ..................................................................       עמ' 13-17


4.1 מקורות אסלאמיים ויחסם לסביבה                  .......................................       עמ' 13-14


4.2 מלומדים מוסלמים ויחסם כלפי הסביבה          .......................................       עמ' 14-15


4.3 יחסו של האסלאם העכשווי כלפי הסביבה        ........................................       עמ' 15-17


 


פרק 5 – יחסי הגומלין בין האסלאם לסביבה            .....................................      עמ' 18-22


5.1 מחלות              ....................................................................................       עמ' 18-19


5.2 מניפולציות טכנולוגיות ומפעלים סביבתיים         .....................................      עמ' 19


5.3 יחסים בין מדינות             .....................................................................       עמ' 19-20


5.4 מסקנת המחקר             ........................................................................       עמ' 20-22


 


פרק 6 – סיכום            ...............................................................................       עמ' 23


 


ביבליוגרפיה

עוד עבודות בנושא איסלאם ודתות אחרות
סמינריון האיסלאם העממי המהדיה בסודאן
המיעוט המוסלמי בסין מונה
האיסלאם ברטוריקה העירקית במלחמת איראן -עיראק מול זו של מלחמת המפרץ
עוד עבודות באיסלאם ודתות אחרות
שתף |