איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

עקרון הישות המשפטית הנפרדת

דף הבית >> מקצועות >> משפטים >> דיני חברות- תאגידים >> עקרון הישות המשפטית הנפרדת

מספר העבודה221020143334
שם העבודהעקרון הישות המשפטית הנפרדת
שנת פרסום2013
מוסד לימודיםלא צויין
קורסדיני תאגידים
מספר עמודים30
מספר מילים6,000
מספר מקורות40
מחיר280 ש"ח
מילות מפתחמשפטים,דיני תאגידים,הגבלת אחריות,מימון ,עילת ,נפרדות הישות,מנהל עסקים
תיאור העבודה

בעבודה נבחנת  סוגיה משנית לעקרון הגבלת האחריות בתאגיד באשר עובדת היכולת להקים תאגיד במשקל כספי נמוך,


היינו מימון דק, ותחתיו לרכוש חובות גבוהים יותר. 


קנו עכשיו ! קבלו את מייד בסיום ההזמנה.

מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה

כאשר ישנו מימון דק ומתבקשת הרמת המסך בסיטואציה של אשכול חברות קמים יחד עם בעל החוב נושים נוספים והם התאגידים הקשורים, אשר תובעים זכותם כנושים מועדפים באשר הלוו לתאגיד, כבעליו, את הכספים שאפשרו את קיומו מלכתחילה. הסיכון, אם כן, טמון בהעדפה בלתי הוגנת אשר מחצינה על בעל החוב את הסיכון לאי-פרעונו ומזכה את בלע המניות בריווח או בהגבלת שיעור ההפסד בעת הרמת מסך. העדפה זו, לאור תכליתה, נתפסת לחיסרון שבהתנהגות האנושית ומביאה בעלי חוב בפני שוקת שבורה.


 


הפרקטיקה מאפשרת את קיומו של מימון דק, תחת חסרונותיו, ובכדי למנוע אי-הוגנות נזקק בעל החוב להתערבות משפטית, תחת עמידה בתנאים מורכבים ובהשקעת משאבים נוספים, בכדי לעמוד על סיפוק חובו.


 


שאלת מחקר


האם מימון דק מהווה עילה עצמאית להרמת מסך?


 


עקרון הישות המשפטית הנפרדת והגבלת אחריות


תאגיד הנו אישיות משפטית נפרדת, הכשרה לחובות ולזכויות כבעלת קיום נורמטיבי אישי ועצמאי[1]. המלומדת סגל מסבירה[2] כי, בסיס ההכרה זו נשען על שלוש פרדיגמות: האחת, הפרדיגמה ההיררכית, המבוססת על שני עקרונות כשמחד המדינה מעניקה לפרטים המעוניינים לנהל עסקים כתב הסמכה (צ'רטר) להקים תאגיד, ומאידך מהות הפיקציה לפיה התאגיד הוא לא יותר מאשר ישות משפטית מלאכותית הנעדרת קיום ללא הצ'רטר. הצ'רטר מגדיר את היחס בין הריבון לתאגיד, בין האורגנים בתאגיד לבין התאגיד גופו, ובין תוקף המסמכים לבין התאגיד. השנייה, הפרדיגמה החוזית, המבוססת על חופש החוזים לפיה, זכאים מקימי התאגיד  לקיים מערכת התקשרויות בינם לבין עצמם ואחרים, ולעצבם כרצונם. השלישית, התפישה הראליסטית לפיה, התאגיד אינו ישות מלאכותית השונה מכל ישות טבעית אחרת הואיל ומעצם הגדרת ישות משפטית היא מעשה משפטי[3]. על-כן, התאגיד כשר אף לזכויות חוקתיות, המזוהות יותר עם בני אדם, בין היתר, הואיל וכיום תאגידים נזקקים לפעולות משפטיות כגון ביטוי עצמי ורכישת קניין[4], כמו גם לנשיאה באחריות פלילית ושיקום[5].


 


 
[1]
   סעיף 4 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן יקרא: “חוח"ב").


[2]  א' חביב-סגל, “דיני חברות", עמ' 67-87 (2007).


[3]  ע"פ 3027/90 חברת מודיעים בינוי ופיתוח בע"מ נ' מד"י, פ"ד מה(4) 364.


[4]  בג"צ 4593/05 בנק המזרחי המאוחד נ' ראש הממשלה, תק-על 2006(3) 4561.


[5]  רע"פ 8487/11 חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ נ' מ"י – המשרד להגנת הסביבה, (טרם פורסם, ניתן ביום 23.10.12). 


 


 

תוכן עניינים

מבוא................................................................. 3


שאלת מחקר.................................................. 4


עקרון הישות המשפטית הנפרדת והגבלת אחריות................................. 5


נפרדות הישות ..................................................... 6


הגבלת אחריות................................................. 8


הרמת מסך - עילות..................................................... 10


העילות להרמת מסך................................................. 12


ביקורת התיקון בקשר להרמת מסך................................. 13


מהו מימון דק.......................................................... 15


עילת המימון הדק ................................................. 16


דוקטרינת ההדחייה ועילת המימון הדק ....................................... 18


עילת תום הלב או עילת המימון הדק.................................... 19


סיכום................................................................ 22


ביבליוגרפיה............................................................ 23


 

עוד עבודות בנושא דיני חברות- תאגידים
הפרטה- בעד ונגד בראי הפרטת הביטחון
משטר זכויות ההצבעה בחברה
דיני עסקים- סיכום חומר לבחינה
פירוק חברות
עקרונות יסוד בדיני תאגידים
עוד עבודות בדיני חברות- תאגידים
שתף |