איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

תחושות מסוגלות של מורות משלבות לקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים בתחום לימודי חברתי רגשי

דף הבית >> מקצועות >> חינוך >> חינוך כללי >> תחושות מסוגלות של מורות משלבות לקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים בתחום לימודי חברתי רגשי

מספר העבודה230520163462
שם העבודהתחושות מסוגלות של מורות משלבות לקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים בתחום לימודי חברתי רגשי
שנת פרסום2015
מוסד לימודיםמכללת לוינסקי
קורסחינוך המיוחד
מספר עמודים15
מספר מילים4,000
מספר מקורות27
מחיר320 ש"ח
מילות מפתחעבודה אקדמית,חינוך מיוחד ,אתיקה ,ישראל ,תלמיד ,כיתות ,מסוגלות
תיאור העבודה

הצעת הפרויקט  בנושא תחושות מסוגלות של מורות משלבות לקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים בתחום לימודי, חברתי, רגשי.


העבודה עוסקת בהדרת  מהי תחושת מסוגלות עצמית באופן כללי וכיצד מורים משלבים מגדירים ורואים את תחושת המסוגלות שלהם באופן פרטני יותר בעבודתם. אתייחס לממדים והרבדים השונים המשפיעים על תחושת המסוגלות בתחומים שונים ובהם התחום הלימודי, החברתי והרגשי. 
קנו עכשיו ! קבלו את מייד בסיום ההזמנה 

מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכות חינוך רגילות היא מגמה אשר תופסת תאוצה בשנים האחרונות במדינות המערב ובכללן ישראל (מילשטיין וריבקין 2013 ). ב-1988 נחקק בישראל חוק החינוך המיוחד המאפשר שילוב ילדים עם מוגבלויות במוסדות חינוך רגילים כאשר התפיסה העומדת בבסיס החוק היא הנורמליזציה, וכי ילדים עם צרכים מיוחדים הם בעלי זכויות שוות לכל ילד אחר ולכן ניתן לשלבם בכיתות רגילות. בעוד הבסיס התפיסתי לחוק הוא רציונלי וערכי, המציאות בשטח מעידה על קשיים רבים ביישומו הן מצד המורים והן מצד ההורים והילדים המשולבים.  מהמורים נדרשת שליטה ויכולת מתן מענה לצרכים הרגשיים, החברתיים והלימודיים של ילדים אלו. במידה ולא קיבלו הכשרה מקצועית מתאימה, יפגינו המורים חוסר יכולת וחוסר אונים שיובילו לתסכול, אכזבה והרגשה של חוסר מסוגלות (חן 2010). כך שבפועל קיים דיסוננס בין החוק ותפיסת הזכאות לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים לבין המציאות בשטח – על מגוון הקשיים ביישום החוק בכללו ותפיסת המסוגלות בפרט.  תחושות אלו של תסכול וחוסר מסוגלות אינן זרות לי: הן עלו בי עצמי כמורה בכיתה משולבת ועלו בשיחותיי עם מורים ומורות לחינוך מיוחד. בשל כך, קיים צורך בהבנה עמוקה של הנושא על הרבדים השונים המאפיינים את תחושת המסוגלות של מורים משלבים.    


 


אז מיהו תלמיד משולב?


על פי הגדרת החוק: "תלמיד משולב" הוא ילד בעל צרכים מיוחדים הזכאי לחינוך חינם לפי סעיף 6(א) לחוק לימוד חובה, התש"ט -1949, אשר ועדת שילוב, כאמור בסעיף 20ד' לחוק החינוך המיוחד, החליטה על זכאותו לתוספת של הוראה ולימוד ושירותים מיוחדים במוסד לחינוך רגיל". נגזרת מכך הגדרת המונח ילד עם "צרכים מיוחדים",  אשר מהווה קשת רחבה של בעיות שכליות, נפשיות התנהגותיות וגופניות המשפיעות על יכולתו של הילד להסתגל למצבים מסוימים והן נזקק לפיכך להתייחסות חינוכית מיוחדת (חוק חינוך מיוחד תשמ"ח 1988). בשל כך, דרכי ההתמודדות עם ילדים מיוחדים הן מגוונות ומרובות ודורשות ידע, ניסיון ויכולת מסוגלות של כלל צוות ההוראה בביצוע המשימה ובהתאמתן לגופו של מקרה.


לפי נתוני הלשכה לסטטיסטיקה והביטוח הלאומי, חיים בישראל כ- `310,000 ילדים בעלי צרכים מיוחדים המהווים כ- 12.8% מכלל הילדים בישראל. וכשני שליש מהם, הם בעלי נכויות או מגבלות המשפיעים על תפקודם היומיומי (גרשונוביץ, הורדיציאנו, פפרברג, וברק 2010). מנתוני פילוח של האוכלוסייה בישראל נמצא כי בקרב האוכלוסייה היהודית אחוז הילדים בעלי צרכים מיוחדים מגיע ל- 7.6% לעומת 8.3% באוכלוסייה הערבית ו- 9.1% בקרב האוכלוסייה הבדואית (שטרוסברג, נאון  וזיו  2008 ). יחד עם זאת, ממצאים עלו עשויים להוות תת-אומדן לשיעור האמיתי של אחוז הילדים בעלי הצרכים המיוחדים שכן באוכלוסיות של בני מיעוטים יש העדר מודעות, בעיית נגישות לכפרים ונטייה להסתיר נכויות מסוימות.  מערכות החינוך המיוחד באוכלוסיות  אלו סובלות ממצוקה קשה ושיעור הילדים שנהנים משירותים מיוחדים הוא נמוך הרבה יותר לעומת האוכלוסייה היהודית (שטרוסברג, נאון וזיו 2008).

תוכן עניינים

תוכן עניינים:  1. מבוא...................................................................................................................עמ' 1

  2. סקירת ספרות.......................................................................................................עמ' 2

  3. אז מיהו תלמיד משולב?..........................................................................................עמ' 2

  4. אבחון ילדים בעלי צרכים מיוחדים............................................................................עמ' 3

  5.  ועדת השילוב.......................................................................................................עמ' 4

  6. מעורבות ההורים...................................................................................................עמ' 4

  7. יתרונות וחסרונות של השילוב................................................................................. עמ' 4

  8. המורה האידאלי.................................................................................................... עמ' 5

  9. חשיבות עמדות המורים כלפי שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים.................................... עמ' 6


10.  תחושת מסוגלות....................................................................................................עמ' 7


11.  מורים משלבים במגזר הערבי...................................................................................עמ' 8


12.  מתודולוגיה.......................................................................................................... עמ' 11


12.1.                    השערת המחקר...................................................................................עמ' 11


12.2.                    שאלות המחקר....................................................................................עמ' 11


12.3.                    שיטת המחקר......................................................................................עמ' 11


12.4.                    ניתוח תוצאות......................................................................................עמ' 12


 

עוד עבודות בנושא חינוך כללי
הקשר בין הספרייה ואוריינות בבית ספר
ממן 15 – הוראה יחידנית
הבדלים בתפיסת המערך המשפחתי בקרב עולי אתיופיה
ממן 11- פסיכולוגיה בחינוך
הצעת מחקר בנושא הקשר בין אינטליגנציה רגשית לדימוי עצמי
עוד עבודות בחינוך כללי
שתף |