איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

כיצד משפיעה הרחבת מותג על כוונות רכישה של המותג החדש במעורבות גבוהה

דף הבית >> מקצועות >> מנהל עסקים >> שיווק >> כיצד משפיעה הרחבת מותג על כוונות רכישה של המותג החדש במעורבות גבוהה

מספר העבודה230520163463
שם העבודהכיצד משפיעה הרחבת מותג על כוונות רכישה של המותג החדש במעורבות גבוהה
שנת פרסום2015
מוסד לימודיםהמרכז ללימודים אקדמאים
קורסשיווק
מספר עמודים35
מספר מילים9,000
מספר מקורות23
מחיר480 ש"ח
מילות מפתחעבודה אקדמית,מותג,שיווק,צרכן,רכישה , רווחים ,רשת הפצה ,מוצרים
תיאור העבודה

בעבודה עוסקת בשאלה : האם הרחבת המותג אכן אפקטיבית? וכיצד היא משפיעה על כוונות הרכישה של הצרכן במוצרים בעלי מעורבות גבוהה. 


קנו עכשיו ! קבלו את מייד בסיום ההזמנה 

מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה

מעורבות בהחלטות קנייה מגדירה את רמת הנגיעה האישית של הצרכן כלפי המוצר. אנו מגדירים את  המעורבות כנמוכה או כגבוהה על פי רמת ההתעניינות, שיתוף, חשיבה ואכפתיות של הלקוח כלפי מוצר או שירות. בין קנייה עם מעורבות גבוהה, לקניה עם מעורבות נמוכה קיימים הבדלים כגון סוגי צרכנים, סוגי מוצרים וכדומה. החלטות קנייה במעורבות גבוהה מתאפיינות בחשיבות הגבוהה שהצרכן מייחס לרכישה ולתוצאותיה בדרך כלל, במעורבות גבוהה תהיה ללקוח זיקה אישית למוצר וחשיבות גבוהה כלפיו. בקנייה במעורבות גבוהה ישקיע הצרכן מזמנו, מרצו וכספו על מנת לרכוש את הדבר הנכון לדעתו.


ברקע התיאורטי העומד במרכזה של עבודה זו, נציג ראשית את המושג כוונות רכישה  ולאחר מכן נתמקד בהרחבת מותג ונסיים עם מעורבות גבוהה. כאשר המעורבות הגבוהה מהווה  משתנה מסביר לשני המשתנים הראשונים.


המטרה של המחקר היא לתת לחברות למנהלי החברות מידע חשוב בעת החלטתם לגבי הרחבת קו המוצרים או השירותים אותם הם מציעים ללקוחותיהם. תוך התחשבות בהשלכות של כוונות הרכישה של הלקוחות ורמת המעורבות שלהם במותג. המשתנים יבחנו באמצעות כלים סטטיסטיים שונים במטרה להסיק את המסקנות הדרושות למחקר זה ולספק המלצות פרקטיות למנהלי חברות המציעים שירותים או מוצרים ממותגים.


 


שאלת המחקר


שאלת מחקר: כיצד משפיעה הרחבת מותג על כוונות רכישה של המותג החדש במעורבות גבוהה?


מטרות המחקר


המטרה התיאורטית- של המחקר היא לבחון מהם הגורמים אשר משפיעים על כוונות הרכישה של לקוח כלפי מותג מסוים. כאשר זו תלויה גם ברמת מעורבות הלקוח, המוגדרת כמעורבות גבוהה. אלו נבחנו באמצעות מודל מחקרי, שבחן את השפעת המשתנים הרחבת מותג ומעורבות גבוהה והשפעתם על כוונות רכישה. 


 


מותג והרחבת מותג


כיום למושג "מותג" -משמעויות רבות. מותג הינו לא רק מוצר ספציפי אלא גם נכס ייחודי של בעליו. ניתן לשפר את תפיסת המותג באמצעות יישום וניהול מוצלח של מערכת יחסים שיווקית מתמשכת עם הצרכנים על-ידי מתן ערך מוסף ללקוחות והבנה טובה יותר של צורכיהם. למעשה, הרחבת מותג משמעה הרחבת קו המוצרים או השירותים של החברה על בסיס המותג הקיים(2012, Vukasovic).  


הגדרה נוספת להרחבת המותג, היא, יצירת מוצרים חדשים מוצגים תחת מותג קיים, מייצגים את עיקר המוצרים החדשים המוצעים בשוק (Keller, 2003; Zhang & Sood, 2002). כאשר קטגוריה נוספת של מותג, אשר היא קטגוריה מוצלחת, הצרכן מעתיק את ההערכה שלו למותג האב (המקורי) למוצר החדש ללא בחינה מדוקדקת של תכונות המוצר החדש. לצורך הבהרת הנושא, במותגים חדשים שאינם מבוססים על מותג קיים, הצרכן בוחן לאט לאט את המוצר החדש עד שהוא יודע להביע את עמדתו בנוגע אליו. (Aaker &Keller, 1990; Boush & Loken, 1991).


 


 


 

תוכן עניינים

 


 


מבוא5שאלת המחקר6מטרות המחקר6חשיבות המחקר6סקירת ספרות7כוונות רכישה7מותג והרחבת המותג11מעורבות גבוהה14רציונל המחקר16הגדרת משתנים17משתנה תלוי- כוונות רכישה17משתנה בלתי תלוי- הרחבת המותג18משתנה מסביר- מעורבות גבוהה18השערות המחקר18תאור גרפי של מודל המחקר19שיטת המחקר19מערך המחקר19שיטת המחקר19הגדרת אוכלוסיית המחקר19המדגם19תיאור שיטת הדגימה20שיקולים בבחירת המדגם ושיטת הדגימה20כלי המחקר20הליך המחקר20שיטת הניתוח21סטטיסטיקה תיאורית21סטטיסטיקה הסקתית21ממצאים22סטטיסטיקה תיאורית22סטטיסטיקה הסקתית23דיון וניתוח26כוונות רכישה26הרחבת המותג27השערה ראשונה- קיים קשר שלילי בין מעורבות גבוהה לבין כוונות רכישה27השערה שנייה- קיים קשר בין הרחבת מותג לבין כוונות רכישה, במותג בעל מעורבות גבוהה28ממצאים נוספים28מגבלות המחקר28המלצות סיכום ומסקנות29ביבליוגרפיה31נספחים36נספח מספר 136 


 


 


 


 


טבלאות


לוח 1: ממוצע וסטיית תקן של ציוני הנבדקים21לוח 2: מטריצת מתאם פירסון בין משתני המחקר22לוח 3: מבחן t להשוואת כוונות הרכישה ועמדה כלפי הרחבת המותג, בקרב נבדקים בעלי מעורבות גבוהה אל מול נבדקים בעלי מעורבות נמוכה22לוח 4: קשרים בין משתני המחקר בקרב נבדקים בעלי ציון מעורבות גבוה23לוח 5: מודל רגרסיה לניבוי כוונות הרכישה של הלקוח, בשיטת רגרסיה בצעדים24לוח 6: מבחן t להשוואת המעורבות במותג בקרב גברים ובקרב נשים24 


 


 


 


 

עוד עבודות בנושא שיווק
ניהול השיווק - פרסום במנועי חיפוש
תרגיל בשיווק
מחברת סיכום קורס מלאה- קורס שיווק
הקשר בין שביעות רצון מאיכות השירות ואמון לבין נטישת לקוחות בקרב לקוחות בית דפוס
חברת לוריאל ישראל - ניתוח ענף הקוסמטיקה
עוד עבודות בשיווק
שתף |