איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

ע גמר- הקשר בין שחיקת עובדים ואקלים ארגוני לבין כוונות עזיבה בקרב עובדי מלון הילטון

דף הבית >> מקצועות >> תיירות >> תיירות >> ע גמר- הקשר בין שחיקת עובדים ואקלים ארגוני לבין כוונות עזיבה בקרב עובדי מלון הילטון

מספר העבודה230920101024
שם העבודהע גמר- הקשר בין שחיקת עובדים ואקלים ארגוני לבין כוונות עזיבה בקרב עובדי מלון הילטון
שנת פרסום2009
מוסד לימודיםלא צויין
קורסעבודת גמר
מספר עמודים45
מספר מילים10,000
מספר מקורות39
מחיר428 ש"ח
מילות מפתחשחיקת עובדים ואקלים ארגוני,כוונות עזיבה ,ענף תיירות .
תיאור העבודה
קנה עכשיו קבל מיד ללא תוספת תשלום. ציון גבוה מאוד, מצורף קובץ פלט סטטיסטקה
מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה
מלון הילטון תל אביב הוקם בשנת 1965 ומעסיק כיום כ- 150 עובדים.הבעיה העסקית שעימה מתמודד מלון הילטון תל אביב הינה עזיבה רצונית של עובדים.המשמעות של תופעה זו היא שישנן עלויות גבוהות ולעיתים אף מיותרות של גיוס עובדים חדשים. שאלת המחקר היא, כיצד ניתן לצמצם את עזיבת עובדים?. המחקר מבוצע בקרב 50 משתתפים שנבחרו באופן אקראי מכלל עובדי המלון. גודל קבוצה זו עומד על 62.00% מקבוצת המדגם. המדגם התפלג מגדרית באופן שווה (50% גברים ו50% נשים). קבוצת העובדים שהוותק שלה עולה על 5 שנים היא הקבוצה הגדולה באוכלוסיית המדגם והיא 60% מכלל המשתתפים. מטרות המחקר הן, למצא את הקשר בין אקלים ארגוני לבין כוונות עזיבה, למצא את הקשר בין אקלים ארגוני לבין שחיקת עובדים ולמצא את הקשר בין שחיקת עובדים לבין כוונות עזיבה. על מנת לענות על מטרות אלו הועלו שלוש השערות מחקר עיקריות, קיים קשר שלילי בין אקלים ארגוני לבין כוונות עזיבה, השערה שנייה היא כי קיים קשר שלילי בין אקלים ארגוני לבין שחיקת עובדים. והשערה שלישית היא כי קיים קשר חיובי בין שחיקת עובדים לבין כוונות עזיבה. שלושת השערות המחקר אוששו באופן מלא. המסקנה העיקרית שעולה ממחקר זה היא , כי רמת השחיקה בקרב עובדי המלון היא גבוהה מאוד. עובדי המלון חשים תשושים נפשית וחשים ריקנות רגשית בעקבות הדרישות שבית המלון מציב להם. מתוך כך, המלצה הראשונה היא לנסות ולהוריד את רמת השחיקה בקרב העובדים. על מנת לבצע זאת יש צורך לפעול על פי מספר שלבי, יש צורך לזהות את הגורמים שיוצרים שחיקה אצל העובד, יש צורך לשאול את העובדים ולשמוע מפיהם מה הם הגורמים היוצרים שחיקה בתפקיד שלהם. לאחר זיהוי הגורמים היוצרים שחיקה אצל העובדים יש צורך לגבש פעילות אסטרטגית על מנת לצמצם ולמזער גורמים אלה, על פי סדר חשיבותם לעובדים. רק ניטרול של השפעות שליליות על העובד הן חיצוניות והן פנים ארגוניות ייצרו בקרב העובדים תחושת הקלה ויצמצמו את רמת השחיקה של העובדים. במחקר זה נמצאו גם מגבלות שאחת מהן נובעת מעצם היותה מבצעת המחקר קולגה במלון הילטון ונמצאת בקשרים חברתיים עם חלק מהעובדים. ייתכן כי עובדה זו יצרה בקרב הנדגמים את הרצון לענות כפי שהם משערים כי מבצעת המחקר הייתה רוצה לשמוע ולא על פי התחושות האמיתיות שלהם. תופעה זו נקראת רציה חברתית והיא יכולה לשבש את תוצאות המחקר. על מנת לצמצם מגבלה זו, כל השאלונים שהועברו מולאו בצורה אנונימית ולא ניתן היה לשייכם לנדגם. אחת ההמלצות למחקר המשך נובעת מרמת השחיקה הגבוהה שנמצאה בקרב העובדים והקשר של השחיקה לאקלים הארגוני כפי שהופיע במחקר זה. מומלץ לבצע מחקר שייבחון פרמטרים רגשיים כגון לחץ בעבודה ורמת שביעות רצון העובדים על השחיקה של העובד.תוכן עניינים
I. תוכן עניינים

מבוא 5
רקע לבעיה העסקית 6
הבעיה העסקית 6
מטרות המחקר 7
סקירת ספרות 8
שחיקת עובדים 8
אקלים ארגוני 9
כוונות עזיבה 10
קשר בין אקלים ארגוני, שחיקה וכוונות עזיבה: 12
קשר בין אקלים ארגוני לבין כוונות עזיבה: 12
קשר בין שחיקת עובדים לכוונות עזיבה: 12
משתני המחקר 13
השערות המחקר 14
מודל מחקר 14
מתודולוגיה 15
שיטת ומערך המחקר 15
המדגם 16
תיאור שיטת הדגימה 17
שיקולים בבחירת שיטת הדגימה 17
כלי המחקר 17
פרוט כלי המחקר 18
ההליך 19
שיטת הניתוח 19
ממצאים 20
סטטיסטיקה תיאורית 20
סטטיסטיקה הסקתית 22
דיון וניתוח 26
סיכום 30
מסקנות 31
המלצות יישומיות 32
מגבלות המחקר ודרכי ההתמודדות עימן 33
המלצות למחקרי המשך 34
ביבליוגרפיה 35
טבלאות
טבלה מספר 1 - התפלגות המדגם על פי מגדר 15
טבלה מספר 2 – התפלגות המדגם על פי גיל העובדים 15
טבלה מספר 3 – התפלגות המדגם על פי הוותק 15
טבלה מספר 4 - ממדי פיזור של המשתנה שחיקת העובדים 19
טבלה מספר 5- ממדי פיזור של המשתנה אקלים ארגוני 20
טבלה מספר 6- ממדי פיזור של המשתנה כוונות עזיבה 21
טבלה מספר 7 - קשרים בין אקלים ארגוני תומך לבין כוונות עזיבה. 21
טבלה מספר 8 - קשרים בין אקלים ארגוני תומך לבין שחיקת עובדים. 22
טבלה מספר 9- קשרים בין שחיקת עובדים לבין כוונות עזיבה. 22
טבלה מספר 10 - ההבדלים בתפיסת משתני המחקר על פי המגדר. 23
טבלה מספר 11 - ההבדלים בתפיסת משתני המחקר על פי הגיל. 23
טבלה מספר 12 - ההבדלים בתפיסת משתני המחקר על פי הוותק. 24

עוד עבודות בנושא תיירות
הקשר בין תפיסת ניהול ידע ארגוני ותפיסת ניהול מקצועי ליעילות העובד בחברת גוליבר תיירות בעמ
הקשר בין מחויבות ארגונית ושביעות רצון מעבודה לכוונות עזיבת עובדים במחלקת דיילי אוויר בחברת ישראייר
הקשר בין נכסיות המותג תמהיל השיווק וכוונות רכישה תיירות כפרית אקולוגית
פיתוח התיירות ברובעים היהודי המוסלמי הנוצרי והארמני בעיר העתיקה בירושלים החל מאיחודה של העיר ב-1967 - ועד היום
פרוייקט מצוינות-רשת ישרוטל
עוד עבודות בתיירות
שתף |