איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

העסקת אנשים בעלי מוגבלויות

דף הבית >> מקצועות >> סקירת ספרות >> מחויבות ארגונית >> העסקת אנשים בעלי מוגבלויות

מספר העבודה251020163558
שם העבודההעסקת אנשים בעלי מוגבלויות
שנת פרסום2015
מוסד לימודיםהמרכז ללימודים אקדמאים
מספר עמודים38
מספר מילים10,099
מספר מקורות19
מחיר250 ש"ח
מילות מפתחעבודוה אקדמיות, סמינריון איכותני, עובדים בעלי מוגבלויות , העסקת אנשים בעלי מוגבלויות
תיאור העבודה

עבודה עוסקת בסקירה על העסקת אנשים בעלי מגבלויות,


סמינריון איכותני עם גרפים וטבלאות באיכות גבוה.

מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה

התופעה המוצגת בעבודה זו היא העסקת אנשים בעלי מוגבלויות בשוק העבודה. תפיסת שילובם של אנשים בעלי מוגבלויות בתחומי החיים השונים הינה תפיסה השולטת היום בחברה, המתחילה במערכת החינוך וממשיכה אל תוך שוק העבודה. קיימים חוקים רבים המנסים לקדם את שילובם של אנשים בעלי מוגבלויות בשוק העבודה, ביניהם: חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק המינויים, לצד האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות. למרות התפיסה החברתית המשתנה לגבי שילוב אנשים בעלי מוגבלויות, ולמרות החוקים הקיימים- הנתונים מראים כי ישנו רוב של אנשים בעלי מוגבלויות שהינם מחוסרי עבודה.


כמעט בכל המדינות המערביות ברחבי העולם קיימים חוקים דומים המבטיחים בצורה כזו או אחרת את העסקתם של אנשים בעלי מוגבלויות בשוק העבודה. מעבר לחוקים קיימות תוכניות הכשרה וייעוץ, וקיימת מערכת אכיפה גבוהה הכוללת בחלק מהמדינות הטלת קנסות על מעסיקים שאינם עומדים בחוק.


במדינת ישראל קיימת בעייתיות בתחום העסקת אנשים בעלי מוגבלויות כפי שבאה לידי ביטוי באחוז העסקה נמוך. הדבר נובע מסיבות מגוונות- החל מאמונות שגויות של מעסיקים בפרט ושל החברה בכלל כלפי אנשים נכים ובעלי מוגבלות, וכלה בחוסר רצון של מעסיקים להשקיע מאמץ כספי בהנגשת מקום העבודה. בנוסף קיימת בעיה ברמת האכיפה- יש חוקים, אך אין מספיק מנגנוני ואמצעי אכיפה על מנת לוודא שהמעסיקים פועלים על פי החוק.


ניתן לראות כי למרות החקיקה הקיימת, ארגונים רבים אינם מעסיקים אנשים בעלי מוגבלויות, ומבחינה זו מדינת ישראל נמצאת מאחור ביחס לשאר מדינות המערב. נושא זה מהווה בעיה ברמה החברתית, הכלכלית והמדינית.


מן הצד השני של המתרס קיימים ארגונים המשלבים אנשים בעלי מוגבלויות בתחום העבודה המהווים נקודת אור באפלה, ולסוג העסקה שכזה יש לשאוף. ארגונים אלה דואגים להכשרה ולשכר הוגן עבור המועסקים, תוך התאמת המקצוע עבור כל מועסק לפי רצונו ויכולותיו. ארגונים אלו יוצאים מתוך נקודת הנחה ששילוב אנשים בעלי מוגבלויות יכול לתרום למועסק, למעסיק ולחברה כולה.

תוכן עניינים

 


תוכן


1         מבוא. 3


2      סקירת ספרות. 4


2.1          שילוב בעלי מוגבלויות בתחומי החיים. 5


2.2          מדיניות וחוקים בארץ ובעולם. 5


2.3          פסקי דין 11


2.4          המצב כיום. 12


2.5          סיבות לשילוב נמוך של מועסקים בעלי מוגבלות. 13


2.6          ארגונים המעסיקים אנשים בעלי מוגבלויות. 14


3      השיטה. 17


3.1          כללי 17


3.2          ממצאים. 18


3.2.1               פירוט הממצאים. 18


3.2.2               ניתוח הממצאים ומסקנות. 19


4      המלצות. 21


5      סיכום ומסקנות. 26


6      ביבליוגרפיה. 28


7      נספחים. 29


7.1          נספח 1- שאלון לראיון 29


7.2          נספח 2-  אישור הסכמה להשתתף במחקר. 30


7.3          נספח 3 – פרטי הראיונות. 31


 

עוד עבודות בנושא מחויבות ארגונית
סקירת ספרות בנושא הדרכה בארגון שיוצרת שביעות רצון ומחויבות ארגונית
סקירה ספרותית בנושאים סגנון ניהול מחויבות לארגון ותפוקה
סקירה ספרותית בנושאים- רמת המוטיבציה המחויבות הארגונית רמת הביצועים והקידום בעבודה
סקירה על הדרכה ארגונית והמחויבות הארגונית לבין התנהגות אזרחית ארגונית
ממשל תאגידי
עוד עבודות במחויבות ארגונית
שתף |