איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

עבודת סמינריון בנושא- מי הוא יהודי - ציון 98

דף הבית >> מקצועות >> יהדות ודתות >> יהדות וקבלה >> עבודת סמינריון בנושא- מי הוא יהודי - ציון 98

מספר העבודה260320122490
שם העבודהעבודת סמינריון בנושא- מי הוא יהודי - ציון 98
שנת פרסום2011
מוסד לימודיםהאוניברסיטה הפתוחה
קורססוציולוגיה ומשפט
מספר עמודים35
מספר מילים11,944
מספר מקורות30
מחיר230 ש"ח
מילות מפתחיהודים, יהדות,גיור,אקטיביזם שיפוטי,סוציולוגיה
מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה
החברה הישראלית היא חברה רבת קונפליקטים שלהם מספר מקורות: לאומיים, כלכליים-מעמדיים, אתניים ודתיים. עניינה של עבודה זו הוא הקונפליקט בנושא שבין דת ומדינה, והיא מתמקדת בסוגיה שזכתה במהלך השנים לכינוי "מיהו יהודי". זוהי במהותה סוגיה ערכית הנוגעת לאופייה של החברה הישראלית, אך יש לה גם היבטים משפטיים, חברתיים ופוליטיים. המחלוקות בסוגיה זו חוצות חוגים שונים בחברה הישראלית וראשיתה בהכרזת העצמאות הקובעת שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. הביטוי המשפטי הבולט של כוונה זו הוא חוק השבות , שהתקבל על ידי הכנסת ומעניק לכל יהודי באשר הוא זכות לעלות לישראל ויחד עם חוק האזרחות , הוא מקנה לכל עולה גם את הזכות להתאזרח בישראל. חוק השבות מגדיר כיהודי, בסעיף 4ב:
"מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר והוא אינו בן דת אחרת".
אולם, על אף הגדרה זו, התואמת בקווים כלליים את ההלכה היהודית, מוקנית למעשה, בסעיף 4א לאותו החוק, זכות העלייה למדינת ישראל לציבור רחב הרבה יותר:
"הזכויות של יהודי לפי חוק זה והזכויות של עולה לפי חוק האזרחות, תשי"ב-1952, וכן הזכויות של עולה לפי כל חיקוק אחר, מוקנות גם לילד ולנכד של יהודי, לבן זוג של יהודי ולבן זוג של ילד ושל נכד של יהודי; להוציא אדם שהיה יהודי והמיר דתו מרצון".
כרקע לדיון ועל מנת להבין היכן עומדות הגדרות אלה ביחס לתשובות האפשריות לשאלה "מיהו יהודי" 10 הגדרות שונות אשר נוסחו בידי החוקר והסופר חיים צינס לתנאים אשר צריכים להתקיים באדם אשר ייקרא "יהודי" :
1. מודל הלכתי-אורתודוכסי: אדם שאמו יהודיה או שעבר גיור כהלכה (גיור אורתודוקסי) + אין לו דת אחרת.
2. מודל ההורה היהודי: אדם שאמו יהודיה או שאביו יהודי או שעבר גיור כהלכה (גיור אורתודוקסי) + אין לו דת אחרת.
3. מודל הגיור: אדם שאמו יהודיה או שעבר גיור אורתודוקסי או גיור לא-אורתודוקסי + אין לו דת אחרת.
4. מודל דתי לא אורתודוכסי: אדם שאמו יהודיה או שאביו יהודי או שעבר גיור אורתודוקסי או גיור לא-אורתודוקסי + אין לו דת אחרת.
5. מודל הומניסטי: אדם בעל תודעה יהודית + אין לו דת אחרת.
6. מודל אורתודוכסי-תודעתי: אדם שאמו יהודיה או שעבר גיור כהלכה (גיור אורתודוקסי) + הוא בעל תודעה יהודית + אין לו דת אחרת.
7. מודל דתי-תודעתי: אדם שאמו יהודיה או שאביו יהודי או שעבר גיור אורתודוקסי או גיור לא-אורתודוקסי + בעל תודעה יהודית + אין לו דת אחרת.
8. מודל משלים I: הלכתי-אורתודוקסי והומניסטי: אדם שאמו יהודיה או שעבר גיור אורתודוקסי או שהוא בעל תודעה יהודית + אין לו דת אחרת.
9. מודל משלים II: דתי וישראלי-הומניסטי: אדם שאמו יהודיה או שאביו יהודי או שהוא עבר גיור אורתודוקסי או גיור לא-אורתודוקסי או שהוא בעל תודעה יהודית- ישראלית + אין לו דת אחרת.
10. מודל כוללני: אדם שאמו יהודיה או שאביו יהודי או שעבר גיור אורתודוקסי או גיור לא-אורתודוקסי או שהוא בעל תודעה יהודית + אין לו דת אחרת.

כפי שניתן לראות, קיימות הגדרות אפשריות רבות למושג "יהודי", אשר מרחיבות או מצמצמות באופן משמעותי את כמות האנשים ה"יהודים" בארץ ובעולם. כן ניתן לראות כי חוק השבות אימץ, למעשה, כהגדרה רשמית למושג "יהודי" את ההגדרה הראשונה, שהינה ההגדרה ההלכתית-אורתודוכסית. ואולם, בפועל, החוק מאפשר לעלות לארץ גם לאנשים רבים שאינן מוגדרים כיהודים – הן לאלו שהם צאצאים דור שני או שלישי ליהודי או יהודיה והן לבני משפחה מדרגה ראשונה של יהודים. בעוד שברור כי בלא שהיה מתאפשר לבני זוג ולילדים של יהודים לעלות לארץ, רבים מן היהודים כלל לא היו מגיעים לישראל, עלייתם של הצאצאים שאינם יהודים על פי ההלכה בעצם היא, לכאורה, טריוויאלית פחות. אולם, הוראת החוק המרחיבה את זכות העלייה לארץ נראית טבעית למדיי ואולי אף מצומצמת לאור היסטוריית העם היהודי במאה ה – 20 והאנטישמיות שהייתה קיימת גם כלפי מי שאינו יהודי על פי ההלכה.
תוכן עניינים

1. מבוא 3
1.1 רקע היסטורי סוציולוגי 5
פרק א' 9
מהאח דניאל למשפחת שליט – היהדות – לאום או דת? 9
פרק ב' - האקטיביזם השיפוטי והתמודדותו של בית המשפט עם סוגיית "מיהו יהודי?" 14
הכרעה ערכית 16
הכרעה ניטראלית 17
פרק ג': גיור 18
אילו גרים עונים על ההגדרה "יהודי"? 18
פרק ד'- מגיור כהלכה ועד גיור "קפיצה" 21
מהות הגיור בעבר ודרישות הגיור האורתודוכסי כיום 24
ביטול גיור 27
פרק ה' – סוף דבר 31
ביבליוגרפיה 32
עוד עבודות בנושא יהדות וקבלה
הסמינריון בחינת הדין העברי בתקופת התלמוד של העונשים - חרם נידוי ושמתא
סקירה של שני דפים על דת ותרומות
שנויים בתלמוד ובכתבי הפוסקים
העם היהודי – שייכות ומחויבות
סיכום בנושא פולקלור יהודי- בעיות הגדרות ותיחום
עוד עבודות ביהדות וקבלה
שתף |