איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

פתרון קייס - אחריות פלילית של קטינים

דף הבית >> מקצועות >> משפטים >> פלילים >> פתרון קייס - אחריות פלילית של קטינים

מספר העבודה260520143265
שם העבודהפתרון קייס - אחריות פלילית של קטינים
שנת פרסום2013
מוסד לימודיםלא צויין
קורספלילי
מספר עמודים4
מספר מילים3,000
מספר מקורות11
מחיר120 ש"ח
מילות מפתחמשפטים,פלילי,מטרות משפט ,קטינים,עונש,שיפוט,חסינות,עבירה,חמורה
תיאור העבודה

פתרון  תרגיל בנושא אחריות פלילית של קטינים.


פתרון מציג שיקולים לעניין העונש או חסינות.


קנו עכשיו ! קבלו את מייד בסיום ההזמנה

מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה

א.1- ב-ע"פ 6393/07 נקבע שקטינות, שהיא סייג לאחריות פלילית, אינה "חסינות" ואינה השיקול היחידי שיש לשקול לעניין העונש. שכן, על ההכרעה שיפוטית לאזן בין אינטרס השיקום של עבריין ספציפי- לאינטרס הציבורי הרחב. לכן, במקרים מסוימים, חומרת העבירה, נסיבותיה ונסיבות העבריין הקטין, מחייבים הרשעה, ובהתאמה מחייבים ענישה משמעותית ההולמת את חומרת מעשיו. כך, ב-ע"פ 1463/09 הוחמר עונשו של קטין שהורשע בעבירות אלימות. הש' לוי קבע שהיותו קטין מחייבת אומנם גישה שונה ובחינה של דרכים טיפוליות, כעולה גם מתסקיר שרות המבחן, לעניין הליכי השיקום של הקטין, אך, לא רק עניינו עומד בפני ביהמ"ש, אלא גם עניינו של הקורבן ושל הציבור במיגור האלימות. לפיכך, יש להחמיר את עונשו. הצטרפה לדעתו הש' ארבל, מול דעתו החולקת של הש' גרוניס. לעומת זאת, ב-ע"פ 2669/00 נדון ערעור המדינה על החלטת ביהמ"ש המחוזי שלא להרשיע קטינים בעבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, חרף שהודו בביצוע המעשים. הש' פרוקצ'יה קובעת שבמאזן השיקולים אם להרשיע או לא, יש להבחין בין המשיבים שהיו בוגרים יותר בעת האירוע לבין הנאשם שהיה אז בן 14 בלבד. גילו הצעיר מצדיק שימת דגש על ההיבט הטיפולי-שיקומי והימנעות מהרשעתו. בעוד שנסיבות העבירה כה חמורות, יש בהן כדי לגבור על ההיבטים האישיים (קטינות) בראשונים, וחרף חשיבותם יש להחמיר עמם בהרשעתם בדין, הצעיר שבהם לא יורשע בדין, נוכח גילו הצעיר בעת האירוע. היינו- לעניין הגיל יש נפקות לעניין הענישה אף אם אין כל הבדל בין הנאשמים לעניין ביצוע העבירות. ב-ע"פ 5048/09 נדונו ערעור וערעור שכנגד על הרשעת קטין בעבירות של סיוע לחבלה בכוונה מחמירה וקשירת קשר לביצוע פשע, בגינן נגזרו עליו, בין השאר, מאסר בפועל של 15 חודשים.  הש' הנדל תהה מדוע לקטינות משקל כה רב בגזירת העונש. תיקון מס' 14 לחוק הנוער אומנם הכיל שינויים רבים, אך באלו אין לשנות את שיקול הדעת של ביהמ"ש לעניין עונשו של קטין. הוא מביא 3 נימוקים עיקריים להבחנה בין קטין לבגיר: א. אחריות מופחתת- קטין מעל גיל 12 אומנם אחראי למעשיו, אך לא במובן המלא. לכן, יש להחמיר יותר עם בגיר. ב. השפעת העונש- אותו עונש יהא משמעותי יותר עבור קטין. לפיכך, יש לגזור עליו עונש קל יותר. ג. שיקולי שיקום- חוק הנוער יוצא מהנחה שראוי וניתן לשקם קטין בקלות רבה יותר. לכן, תופס שיקול השיקום מקום נכבד יותר בקביעת עונשו. בנסיבות העניין- מעורבותו בקשירת הקשר מחייבת נקיטת יד קשה. אין בקטינות לאיין חומרת מעשיו. לכן, לא ניתן להעדיף דרכי טיפול על דרכי ענישה. לשאלה אם להתערב בעונש המאסר, כאן יש להעניק משקל ראוי לחלקו באירוע. הוא שימש תצפיתן אך לא היה מעורב ישירות בירי. אומנם, גם קטין בן 16 צריך היה להבין את חומרת המעשה, אך מידת ההבנה וחלקו במעשה פחותה משל בגיר. לפיכך, אין להסתפק במאסר בעבודות שירות אך, מאידך, אין לומר שהעונש שנגזר עליו מופרז לקולא, בשל חומרת המעשה. אך הפער אינו מצדיק התערבות. לעניין שיקולי השיקום- שירות המבחן התרשם שהחרטה שהביע כנה היא. התסקיר התייחס בחיוב לסיכוייו לחזור למוטב. לאור האמור, גם סיכוי השיקום מהווה שיקול לאי-הארכת המאסר. הערעור והערעור שכנגד נדחו. ב-ע"פ 3582/08- נדון עניינו של קטין שביצע עבירות מין חמורות. הש' ג'ובראן בא למסקנה שדין הערעור להידחות. שאלת האיזון בין תכלית השיקום לתכליות האחרות קשה במיוחד בקטין, אך ההלכה ברורה: מחד, תינתן חשיבות יתרה לשיקומו ויינתן עונש שיאפשר השבתו למוטב. מאידך, אין בכך כדי להוות "חסינות" בפני תוצאות מעשיו ולאיין השיקולים האחרים לענישה. באיזון, יינתן משקל רב לחומרת העבירה, רקעו האישי וחומרת הפגיעה בקורבנו.

עוד עבודות בנושא פלילים
חוק העונשין- חובת נסיגה או הגנה עצמית בחוק הפלילי
סמינריון הגנה על קנין רוחני תמורות בינלאומיות והשפעתן על המשפט הפלילי בישראל
השפעת חוקי היסוד על אשפוז בכפייה של חולי נפש במישור הפלילי
הסוגיה שבין אכיפת החוק לבין הגנה עצמית
סמינריון בנושא הצידוק בחוק העונשין
עוד עבודות בפלילים
שתף |