איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

עמדות מורים בחינוך הדתי לעומת עמדות מורים בחינוך החילוני כלפי תלמידים חריגים הלומדים במסגרת חינוך רגילה

דף הבית >> מקצועות >> חינוך >> חינוך כללי >> עמדות מורים בחינוך הדתי לעומת עמדות מורים בחינוך החילוני כלפי תלמידים חריגים הלומדים במסגרת חינוך רגילה

מספר העבודה281020143343
שם העבודהעמדות מורים בחינוך הדתי לעומת עמדות מורים בחינוך החילוני כלפי תלמידים חריגים הלומדים במסגרת חינוך רגילה
שנת פרסום2013
מוסד לימודיםלא צויין
קורס חינוך מיוחד
מספר עמודים12
מספר מילים3,800
מספר מקורות31
מחיר170 ש"ח
מילות מפתחחינוך,חינוך מיוחד,מוסד החינוך,מורה,תלמיד,שילוב חברתי,שוויון הזדמנויות,עמדות מורים
תיאור העבודה

עבודה מתבססת על ההכרה בזכותו של התלמיד לשוויון הזדמנויות


בחינוך תוך חתירה לשילוב חברתי עם תלמידים ללא ליקויים.


מטרת מחקר זה להציג ולנתח מה הן עמדות מורים בחינוך הדתי לעומת


עמדות מורים בחינוך החילוני כלפי תלמידים חריגים הלומדים במסגרת חינוך רגילה. 


קנו עכשיו ! קבלו את מייד בסיום ההזמנה 

מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה

חוק החינוך המיוחד שנחקק בישראל בשנת 1988 מחייב את ועדות ההשמה להעניק זכות קדימה להשמתם של  תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במוסד חינוך מוכר שאינו מוסד לחינוך מיוחד (חוק החינוך המיוחד, 1988, פרק ג, סעיף ב'). לאור מדיניות זו, חל גידול במספר הילדים בעלי הצרכים המיוחדים בכיתות הרגילות מדי שנה. שילובם של ילדים אלה בכיתות הרגילות, חושף קשיים רבים בקרב המורים ביחס לשילוב (היימן, 1999).


אחד התנאים החשובים להצלחת שילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכות החינוך הרגילות הוא שינוי עמדות והגברת הפתיחות והמודעות של מורים ומחנכים במערכת החינוך הרגילה. שכן, לצד הכרה במטרות החינוכיות והחברתיות של מדיניות שילוב תלמידים אלו, עולים בקרב המורים במערכת החינוך הרגילה חששות מיישום מדיניות השילוב.


הצלחת מדיניות השילוב עשויה להיות תלויה, בין השאר, בעמדותיהם הדתיות של המורים והתפיסות שלהם כלפי הילד החריג, בהתאם להשקפת הדת אליה הם משתייכים. עשויים להיות, לפיכך, הבדלים בין מורים דתיים לחילוניים בהשקפה על מדיניות השילוב ואף על מידת ההצלחה שלה. 


התנסות בפועל של שילוב: מחקרים נוספים שבדקו שינויים בתפיסות מורים לאחר שהתנסו בשילוב הראו כי קיימת עלייה בתחושת המסוגלות העצמית של המורים לאחר ההתנסות בשילוב לצד שיפור בכישורי ההוראה שלהם עם כלל התלמידים, וזאת לצד חשש מפגיעה בחינוכם של התלמידים הרגילים ומאי-יכולת להיענות לצורכי התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים (Van Reusen, Shoho & Barker 2001, McLesky & Waldron 2002). בישראל  מצאה חן (2010) במאמרה כי השכלה אקדמית לצד הכשרה לעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ודירוג בית-ספרי תרמו לעמדות חיוביות יותר של מורים  כלפי ילדים משולבים  בחינוך הרגיל. לעומתה, בחנו קריספל סימון ופריש (2008( את השפעתו של קורס אשר חולל שינוי מהותי בהתייחסותם של מורים לתלמידים לקויי למידה בחינוך הרגיל, ומצאו כי חל  עיצוב של עמדות חיוביות יותר כלפי התלמידים  וחיזוק תחושת המסוגלות של המורים לשלב תלמידים אלה בכיתות רגילות באופן מיטבי. יש לציין כי לעומת מחקרים אלו, קיימים גם מחקרים שלא מצאו שהשתתפות בקורסים בתקופת ההכשרה או בעבודה השפיעה על עמדות של המורים (1995; Reiter, Schanin & Tirosh, 1998; Vaughn, Schumm, Jallad, Slusher & Saumell, ).


 3. ותק במערכת החינוך:  אפלויג ושלו?ויגיסר (2010) טוענות בנייר עמדה שנוסח מטעם מכון ון ליר כי שלב הכניסה לשטח של מורה למערכת החינוך מהווה שלב מכריע בחייו המקצועיים של המורה, שבו הוא זקוק למרב הליווי והתמיכה. גלובמן וליפשיץ (2004) אשר בחנו את עמדותיהם ואת נכונותם של מורים במגזר החרדי לקלוט ולהתמודד עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתתם,  מצאו במחקרן כי מורים ומורות חדשים וצעירים יחסית, המלמדים ילדי גן (או מכינה) שבכיתתם מספר קטן של תלמידים, נמצאו אף הם בעלי עמדות חיוביות יותר כלפי שילוב בעלי צרכים מיוחדים לעומת מורים ומורות ותיקים, מבוגרים, המלמדים בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי או בתיכון ושבכיתתם מספר גדול של תלמידים.

תוכן עניינים

תוכן העניינים


נושא מס' עמודמבוא 3   סקירת ספרות


א.      רקע – מדיניות השילוב


ב.      השפעת עמדות מורים על הצלחת השילוב
1. הכשרה לימודית קודמת
2. התנסות בפועל של שילוב
3. ותק במערכת החינוך


ג.        הבדלים בעמדות מורים חילונים ודתיים בשילוב התלמיד החריג    במערכת  החינוך


ד.      שיטת המחקר  


4


4-6


 


 


6-8


 


8-9


 רשימת מקורות 10-13


עוד עבודות בנושא חינוך כללי
עבודת סיכום בקורסבניה והערכה של תכנית התערבות
תחושות מסוגלות של מורות משלבות לקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים בתחום לימודי חברתי רגשי
רב-תרבותיות בחינוך הערבי בחברה ובבית-הספר
נוער בסיכון ותופעת הנשירה
שינוי בית ספרי מנהיגות נשים
עוד עבודות בחינוך כללי
שתף |