איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

תורת המשק הנהלת- חשבונות מדופלמים

דף הבית >> מקצועות >> חשבונאות >> אסטרטגיה פיננסית >> תורת המשק הנהלת- חשבונות מדופלמים

מספר העבודה29052010135
שם העבודהתורת המשק הנהלת- חשבונות מדופלמים
שנת פרסום2009
מוסד לימודיםמכללה למנהל לימודי חוץ
קורסחשבונאות מדופלמים
מספר עמודים9
מספר מילים2,050
מחיר60 ש"ח
מילות מפתחמבקר המדינה, דו"ח המבקר, מבדק פנימי, מבדק חיצוני, יועץ משפטי
מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה

קטע מהעבודה:

1. מבקר המדינה

מבקר המדינה נבחר על ידי הכנסת לתקופת כהונה אחת בת 7 שנים.ניתן להדיחו על ידי שני שלישים מחברי הכנסת.הוא קובע את תקציב משרדו,והתקציב מאושר על ידי ועדת הכספים של הכנסת.הוא מקבל את העובדים במשרדו והוא זה שמפטר אותם.
מבקר המדינה קובע בעצמו את נושאי הביקורת.
1.1 תפקידיו:
מקיים ביקורת על המשק והתנהלות הגופים המבוקרים.
בוחן את חוקיות הפעילות,יעילות וחסכון הניהול.
כל גוף העומד לביקורו של מבקר המדינה חייב להמציא את כל המסמכים אותם מבקש מבקר המדינה.
אם המבקר העלה ליקויים שלא הוסברו או שיש בהם משום פגיע בחוק ,הוא ימסור את הממצאים להנהלת המוסד וידרוש לתקן את הליקויים.כמו כן ,הוא יכול להעביר את הליקויים לידיעת שר הממונה או שר האוצר.
ישנם ליקויים שלדעת המבקר ראויים לדיון בוועדה לביקורת המדינה,והוא יעיר לוועדה דין וחשבון.לוועדה יש סמכות להורות על וועדת חקירה פרלמנטארית. אם עלה שגוף מבוקר נהג בצורה המעלה חשד לפלילים,יבוא העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה.
1.1.1 דו"ח המבקר

המבקר מגיש דוחות ביניים במהלך השנה .ועד לתאריך 15/2 בל שנה המבקר חייב להגיש דו"ח אחד שנתי לעיון על ידי שר האוצר ויו"ר הועדה לביקורת המדינה. שר האוצר יעיר את הערותיו תוך 12 שבועות ולאחר מכן יש להניח את הדוח על שולחן הכנסת.

תוכן עניינים


1. מבקר המדינה 3
1.1 תפקידיו: 3
1.1.1 דו"ח המבקר 3
1.1..1.1 נציב תלונות הציבור. 3
2 חוק מימון מפלגות 4
3 ההבדל בין מבדק פנימי למבדק חיצוני. 4
3.1 תפקידיו של המבקר הפנימי. 5
3.2 מושגים על ביקורת 5
3.3 טבלת הבדלים בין מבקר פנימי לחיצוני. 6
4 מערכת הבנקאות בישראל 6
4.1 המפקח על הבנקים 6
4.2 מושגים בבנקאות 7
4.2.1 הבנק העולמי 7
4.2.2 קרן המטבע הבינלאומי 7
4.2.3 בנקים מסחריים 8
4.2.4 דו"ח ועדת בכר 8
4.2.5 הבנקים למשכנתאות 8
4.2.6 שיעבוד נכסים 8
5 ביטוח לאומי 9
5.1 סוגי קצבאות 9
6 ענפי הביטוח הלאומי 9

עוד עבודות בנושא אסטרטגיה פיננסית
אסטרטגיה פיננסית- חברת שטראוס
פרוייקט מסכם במודלים סטטיסטים ובמנהל עסקים- בדיקת השפעת מרכז ופיתוח על רווחים עתידיים
השפעת המעבר לתקינה הבינלאומית IFRS על היחסים הפיננסיים בדוחות הכספיים היבטים תיאורטיים ואמפיריים
באזל 2- ניתוח את עיקרי ההוראות לחישוב יחס הון מזערי בבנקים
ניהול לפי אילוצים TOC
עוד עבודות באסטרטגיה פיננסית
שתף |