איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

ניתוח מאפייני תרבות ארגונית ברשת אופנה

דף הבית >> מקצועות >> מחקרי שוק >> מחקרי שוק- פרוייקטים >> ניתוח מאפייני תרבות ארגונית ברשת אופנה

מספר העבודה300920122628
שם העבודהניתוח מאפייני תרבות ארגונית ברשת אופנה
שנת פרסום2010
מוסד לימודיםלא צויין
קורסשיטות מחקר איכותניות בארגון
מספר עמודים20
מספר מילים4,471
מספר מקורות6
מחיר250 ש"ח
מילות מפתחאתנוגרפיה, שיטות חקר ארוע, ניתוח תוכן, תיאוריה מעוגנת ונרטיב, עבודת שדה, מודל שיין, תצפית משתתפת, רישומים בשטח, ניהול ראיון.
תיאור העבודה

עבודה זו עוסקת במחקר איכותני שהתבצע ברשת אופנה ישראלית X(נמנע מאיתנו פרסום רשת המחקר).מהו מחקר איכותני, תיכון המחקר ושאלת המחקר, עבודת שדה ואיסוף נתונים, עריכת ראיונות ורשימות שטח, חקר אירוע, Grounded Theory, קבוצות מיקוד, ניתוח תוכן, מניתוח נתונים לכתיבה. המחקר מנתח את מאפייני התרבות הארגונית ברשת האופנה X והשפעותיו השונות על תפקוד העובדים ברשת.

מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה

שאלה מרכזית בה מתחבטות הנהלות רבות היא כיצד למצות מעובדיהן את המרב מבחינת תפוקותיהם, הזדהותם עם ערכי הארגון ויעדיו, נכונותם לתרום מעבר לנדרש מהם מתוקף תפקידם הפורמאלי, נכונותם להישאר בארגון ועוד. התאמה בין ערכי הארגון וערכי העובד חשובים מאד לתפקוד הארגון. התועלת שהעובדים יכולים לתרום לארגון מושפעת במידה מכרעת מיצירת מערכות ניהוליות ותרבות באמצעותם יוכל הארגון להפיק את המיטב מעובדיו וזאת ללא קשר למידת התאמה בין ערכיהם לערכיו. עבודה זו עוסקת במחקר איכותני שהתבצע ברשת אופנה ישראלית X(נמנע מאיתנו פרסום רשת המחקר). המחקר מנתח את מאפייני התרבות הארגונית ברשת האופנה X והשפעותיו השונות על תפקוד העובדים ברשת. רעיון למחקר הגיע מX Y, שהינו עובד בארגון, אשר טוען שתרבות העבודה וההתנהלות בארגון פוגעת בתפקוד העובדים ובתפוקות הארגון. בנוסף נראה כי התרבות הארגונית מושפעת גם מהמצב השורר בשוק הישראלי. כיום השוק הישראלי נמצא במצב מיתון מעמיק אשר גורם לסגירה של מאות ארגונים. מנהלי ארגונים רבים מנסים להילחם במיתון עי הפקת תפוקה אופטימלית במינימום עלויות שמתבטאות לרוב בצמצום כא, הרעת תנאי עובדים, קיצוץ בשכר ובשעות העבודה. העובדים מושפעים גם כן מהשינויים הנגרמים לארגונים כתוצאה ממצב המשק, אך הם עדיין נדרשים לעמוד בתנאי העבודה. המחקר יתמקד באפיון התרבות הארגונית של רשת האופנה למידות גדולות עפ המודל של שיין, המחלק את התרבות הארגונית ל-3 קטגוריות עיקריות: הנחות יסוד, ערכים וסממנים. מטרת העבודה הינה להציג כיצד 3 הקטגוריות מתאפיינות בתרבות הארגונית של רשת האופנה שבחרנו והאם היא משפיעה על תפקוד העובדים. איסוף הנתונים והעובדות נעשה עי ראיונות עומק ותצפיות בארגון. העבודה נתמכת במודלים תיאורטיים שנלמדו בקורס שיטות מחקר איכותניות לאבחון וחומר תיאורטי מספרות מקצועית אשר מפורט בביבליוגרפיה

תוכן עניינים

פרק 1: הקדמה 1.1 הצגת נושא המחקר 3 1.2 הצגת הארגון הנחקר 3-4 פרק 2: סקירה ספרותית 2.1 המודל של שיין: תרבות ארגונית 5-6 פרק 3: שיטת המחקר 3.1 מערך המחקר 7 3.2 אוכלוסיית המחקר 7 3.3 כלי המחקר 7-8 פרק 4: ממצאי המחקר 4.1 תרבות רשת האופנה עפ מודל שיין 9-10 פרק 5: ממצאי המחקר 5.1 דיון בממצאים 11-12 5.2 המלצות המחקר 13-14 פרק 6: סיכום 6.1 השלכות המחקר 15 6.2 הצעות למחקר המשך 15-16 6.3 הקשיים בעשיית המחקר 16-17 ביבליוגרפיה 18 נספחים 19-20

עוד עבודות בנושא מחקרי שוק- פרוייקטים
פרוייקט ניתוח שוק - חברת דנקנר השקעות
מחקר שוק ענף על ענף המזון המהיר - חברת בורגראנץ - ציון 95
מחקר שוק - חברת אסותא פארם
ניתוח שוק- חברת מודיעין אזרחי
פרוייקט גמר - חברת מגער מחקר שוק
עוד עבודות במחקרי שוק- פרוייקטים
שתף |