איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

תרגיל בדיני חוזים - פרשנות ותרופות

דף הבית >> מקצועות >> משפטים >> דיני חוזים >> תרגיל בדיני חוזים - פרשנות ותרופות

מספר העבודה30520101
שם העבודהתרגיל בדיני חוזים - פרשנות ותרופות
שנת פרסום2010
מוסד לימודיםמכללת נתניה
קורסדיני חוזים
מספר עמודים2
מספר מילים1,040
מחיר90 ש"ח
מילות מפתחדיני חוזים, תרופות, פרשנות, חוקים, משפטים
תיאור העבודה
תרגיל בית קצר ללא ביבליוגרפיה.
מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה
חלק מתוך העבודה:
דיון בנושא התרופות המגיעות מתייחס לשתי נקודות שעולות ממקרה זה, גודלה של הדירה והפסקת התשלומים. עקרונית סעיף 2 לחוק החוזים תרופות (להלן – "חוה"ח תרופות") קובע כי הנפגע מהפרת חוזה זכאי לאכיפה או שהוא יכול לבטל את החוזה וזכאי לפיצוים בנוסף או כתרופה עצמאית. בני הזוג יהיו זכאים על פי סעיף 13 על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970 , בפיצויים בעד נזק שאינו של ממון רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין, בשל הקטנת גודל הדירה.
הקבלן מאידך יכול לטעון ל'הפרה צפויה' על פי סעיף 17 של חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970. שאומר כי 'גילה צד לחוזה את דעתו שלא יקיים את החוזה, או שנסתבר מנסיבות הענין שלא יוכל או לא ירצה לקיימו, זכאי הצד השני לתרופות לפי חוק זה גם לפני המועד שנקבע לקיום החוזה, ובלבד שבית המשפט, בנתנו צו אכיפה, לא יורה שיש לבצע חיוב לפני המועד שנקבע לקיומו'.
עוד עבודות בנושא דיני חוזים
סיכום שיעור בדיני חוזים
סיכום קורס מלא ומסודר בדיני חוזים
פיצוי בגין הפרת חוזה
חוק החוזים תרופות
דיני חוזים- סיכום וביאור מונחים בקורס
עוד עבודות בדיני חוזים
שתף |