איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

דמותה של ברוריה במדרשי חזל

דף הבית >> מקצועות >> יהדות ודתות >> יהדות וקבלה >> דמותה של ברוריה במדרשי חזל

מספר העבודה60220122416
שם העבודהדמותה של ברוריה במדרשי חזל
שנת פרסום2010
מוסד לימודיםמכללת אורות ישראל
קורסתואר שני (M.A)בהוראת מקרא וספרות חכמים
מספר עמודים43
מספר מילים13,630
מספר מקורות7
מחיר300 ש"ח
מילות מפתחתורה, חז"ל, ברוריה,תלמוד בבלי, מקרא, ספרות חכמים,לנסותה בדבר עבירה
מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה
דמותה של ברוריה במדרשי חז"ל
פרק א
מבוא
העבודה שלפניכם הינה מחקר ביהדות בתחום האגדה ועניינה ניתוח סיפורים העוסקים בדמותה של ברוריה תוך שימוש בכלי מחקר שנלמדו בקורס "עולמה של האגדה והוראתה", על ידי דר' רבקה רביב במהלך לימודי בשנת התשס"ט.
בעבודה זו נעסוק בדמותה של ברוריה על פי המקורות המדרשיים הסיפוריים אודותיה. ברור שניתוח מלא של האישיות אין ביכולתנו להשיג, הן בשל רוחק התקופה המדוברת והן משום העובדה שהחומר בידנו הינו מועט יחסית. כמו כן, לא נכנסו בעבודה זו פסקיה ההלכתיים של ברוריה- כיוון שהעיסוק כולו בסיפורים בלבד.
מבנה עבודה זו: לאחר תוכן העניינים והמבוא יובא גוף העבודה שעניינו ניתוח שמונה סיפורים העוסקים בצורה ישערה או עקיפה בדמותה של ברוריה. בסיפורים אלו נלמד על ייחוסה המפואר של ברוריה ועל היכולת הלמדנית הפנומנאלית שלה, על חוזקה וחוסנה הנפשי ושנינותה החדה, נלמד על העקרונות שעליהם עומדת בתוקף ונחשף גם למתח שיוצרת סביבה בשל נגדרה הנשי.
בפרקה השני של העבודה יובא הדיון המסכם לגבי התפתחות בעיצוב דמותה של ברוריה לאור הסיפורים.
ובפרק השלישי נעסוק בהשלכות בתחום הוראת האגדה בו קיים יישום בעולם ההוראה של חלק מן החומרים שהעלנו בעבודה זו, לצד שיקולים דידאקטיים וחינוכיים.
בסיום העבודה תופיע הרשימה הביבליוגראפית של המקורות שהשתמשנו בהם.
הנושא של עיצוב הדמויות בטקסטים נחקר רבות, נציג לפניכם את עיקרי שיטתו של ש' בר אפרת: לטענתו עיצוב הדמות מעיד על ההשקפות המשמעותיות הגנוזות בסיפור. הדמות ביצירה הספרותית אנה אלא מכלול אמצעי העיצוב ממנה היא מורכבת. הטכניקות המשמשות לבניית הדמויות במקרא, מתחלקות לדרכים ישירות ועקיפות לעיצוב הדמויות.
עיצוב הדמויות בדרך ישירה:
מהות פנימית- בר אפרת מבחין בין התיאורים המתייחסים לקווי האופי לבין התיאורים המתייחסים למצבי הנפש בהם נתונה הדמות. לטענתו, כאשר הידיעות מובאות מפי אחת הדמויות בסיפור, לא תמיד יש בהם ערך ממשי לעיצוב הדמויות 'המאופיינות' על ידה וניתן ללמוד מהם דווקא על הדמות 'המאפיינת'.
ניתן לומר כי בסיפורי המקרא (וכן בכל טקסט נתון), אינן נדירות הן הידיעות המתייחסות במישרין לפנימיותן של הדמויות- לפעמים מפי המספר, לפעמים מפי הדמויות האחרות ולעיתים מפי הדמות עצמה. אולם, אם ידיעות אלו אינן מובאות מפי המספר אלא מפי הדמויות לא תמיד נמצא בהם ערך ממשי לעיצוב אותן הדמויות שהידיעות מתייחסות אליהן. ואף אם יש בהם ערך כזה, לא נוכל לצרף ידיעות ישירות אלו לכדי תיאור רצוף של ההתרחשות הפנימית, הן רק מאירות את נפש הדמויות מעט פה ומעט שם. אין ספק כי למרות הנאמר קודם אמרות אלו תורמות בכל אופן את תרמתן הנכבדה לבניית הדמויות, אך לתכלית זו נועדה חשיבות רבה לאין ערוך לאותם הנתונים בסיפור, שניתן ללמוד מהן על טיבן של הדמויות בדרך עקיפה.
הופעה חיצונית- עיצוב הדמויות בדרך ישירה נעשה על פי רוב על ידי תיאור מראה הדמות ולבושה. אך בסיפור המקראי אינו קיים כלל תיאור חיצוני, מדויק ומפורט. במקרים שכן מובא תיאור חיצוני הוא משמש להפעלת העלילה או להסברת מהלכה.
עיצוב הדמויות בדרך עקיפה:
דיבור- דיבורן של הדמויות יש לו מקום חשוב בעיצוב הדמויות. באמצעותו מתאפיין גם הדובר וגם בר שיחו. כל דיבור מעיד על הדובר וחושף אותו, ולפעמים מלמד גם על טיבו של מושא הדיבור.
דמויות משנה- לדמויות המשנה תפקיד מבני ביצירה הספרותית, בשמשן כמקבילות לדמויות הראשיות. בתפקיד זה מבליטות דמויות המשנה תכונות מסוימות של הדמויות הראשיות, על דרך הדמיון ועל דרך הניגוד.
מעשים- המעשה משמש כאמצעי אפיון ראשי במעלתו. בר אפרת מרבה לאפיין את דמויותיו בפעולה במקום להגדיר את תכונותיהן במילים שלו.
על מנת להבין טוב יותר את הסיפורים בגוף העבודה, אציג בפניכם מעט את ברוריה:
ברוריה:
ברוריה מוצגת בתלמוד הבבלי כדמות פנומנאלית, שאינה זהה ליתר הנשים בתקופתה. היא מגיעה ממשפחה מיוחסת, אביה הוא התנא הגדול, מעשרת הרוגי מלכות, ר' חנינא בן תרדיון, ממנהיגי הישוב היהודי בגליל ערב מרד בר כוכבא. האב מערב את בתו בלמידה באופן טבעי ופשוט. היא למדה עם אביה והשתתפה באופן פעיל במלחמתה של תורה. ייתכן והיה זה מנהג הגליל לאפשר לבנות ללמוד תורה ללא הפרעה? אך קשה לקבל אפשרות זו כיוון שאין לנו דמות נוספת שיכולה לאשש השערה זו לכיוון כלשהו (חוץ מסיפורי ר' יוסי והמטרונה בבראשית רבה, שגם שם אין זה מעיד על הכלל). על כן נסתפק בהשערה הפשוטה שברוריה הייתה בעלת אישיות מיוחדת הצמאה לעולם של לימוד.

תוכן עניינים
פרק א 5
מבוא 5
מבנה עבודה זו: 5
עיצוב הדמויות בדרך ישירה: 5
עיצוב הדמויות בדרך עקיפה: 6
ברוריה: 6
פרק ב 8
ניתוח הסיפורים 8
1. ' ששנתה שלוש מאות שמועות ביום': 8
ההקשר: 9
מבנה הסיפור: 9
היסודות הדרמטיים של הסיפור: 10
עולם הערכים המשתקף בסיפור 10
עיצוב הדמות 11
מקבילה של הסיפור: 11
2. 'בטשה ביה' 13
ההקשר: 13
מבנה הסיפור 13
היסודות הדרמטיים של הסיפור 13
עולם הערכים המשתקף בסיפור: 14
עיצוב הדמות: 14
3. "אל תרבה שיחה עם האישה" 15
ההקשר: 15
מבנה הסיפור 15
היסודות הדרמטיים של הסיפור 15
עולם הערכים המשתקף בסיפור: 16
עיצוב הדמות: 16
4. 'מי כתיב חוטאים'? 17
ההקשר 17
מבנה הסיפור: 17
היסודות הדרמטיים של הסיפור 18
עולם הערכים המשתקף בסיפור: 18
עיצוב הדמות: 20
5. 'שטיא, שפיל לסיפיה דקרא' 21
ההקשר: 21
מבנה הסיפור: 21
היסודות הדרמטיים של הסיפור 22
עולם הערכים המשתקף בסיפור: 23
עיצוב הדמות: 23
6. מות בניו של ר' מאיר: 24
ההקשר: 24
מבנה הסיפור: 25
היסודות הדרמטיים של הסיפור 25
עולם הערכים המשתקף בסיפור 25
עיצוב הדמות: 26
7. ' אלהא דמאיר ענני ' 27
ההקשר 28
מבנה הסיפור: 29
היסודות הדרמטיים של הסיפור: 31
עולם הערכים המשתקף בסיפור: 31
עיצוב הדמות: 31
8. 'לנסותה בדבר עבירה' 33
ההקשר: 33
מבנה הסיפור 33
היסודות הדרמטיים של הסיפור: 33
עולם הערכים המשתקף בסיפור: 34
עיצוב הדמות: 34
התמודדות עם מעשה ברוריה: 34
פרק ג' 37
דיון מסכם 37
פרק ד 40
פעילות דידאקטית יישומית 40
מטרת השיעור: 40
מהלך השיעור: 40
פתיחה: 40
גוף השיעור: 40
סיכום: 42
ביבליוגראפיה 43

עוד עבודות בנושא יהדות וקבלה
הסמינריון בחינת הדין העברי בתקופת התלמוד של העונשים - חרם נידוי ושמתא
מאמר על לבוש יהודי ונוצרי
בחינת טיב הקשר בין תוכן חלומות גלוי לבין ציון הפסיכומטרי
סמינריון בנושא ריבל
עבודת סמינריון בנושא- מי הוא יהודי - ציון 98
עוד עבודות ביהדות וקבלה
שתף |