איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

המוסיקה ככלי לביטוי שינויים חברתיים בהשפעת הפוסטמודרניזם

דף הבית >> מקצועות >> סוציולוגיה >> כללי >> המוסיקה ככלי לביטוי שינויים חברתיים בהשפעת הפוסטמודרניזם

מספר העבודה90620163470
שם העבודההמוסיקה ככלי לביטוי שינויים חברתיים בהשפעת הפוסטמודרניזם
שנת פרסום2013
מוסד לימודיםבן גוריון
קורסאספקטים חברתיים באומנות
מספר עמודים25
מספר מילים8,000
מספר מקורות21
מחיר380 ש"ח
מילות מפתחעבודה אקדמית,מוזיקה,אומנות,חברה,סוציולוגיה ,פוסטמודרניזם,פילוסיפיה
תיאור העבודה

עבודה זו עוסקת בשינויים החברתיים בהשפעת הפוסטמודרניזם כפי שהם באים לידי ביטוי במוסיקה. השיח אודות מוסיקה פוסטמודרנית אינו מתמקד בז'אנר מוסיקלי מסוים אלא במוסיקה שנכתבה ונוצרה בעידן הפוסטמודרני, אשר הינה בעלת מאפיינים דומים לאומנות הפוסטמודרנית. 


קנו עכשיו ! קבלו את מייד בסיום ההזמנה.

מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה

למושג פוסטמודרניזם ונגזרותיו פירושים רבים ושונים, ושימושים מגוונים בדיסיפלינות המחקר השונות. ישנו קושי רב לתחום את צמיחתו של זרם הפוסטמודרניזם מבחינה היסטורית.  צמיחתו קשורה לתהליכים הבאים: ההתעוררות שחלה ברחבי העולם לאחר מלחמת העולם השניה הן מבחינה חברתית והן מבחינה תרבותית, עלייתה של תרבות הצריכה הפופולרית, והופעתה של המדיה המאסיבית בשנות השישים והשבעים של המאה הקודמת כשחקן מרכזי בעיצוב דעת קהל.


            נהוג לציין את תחילתו של עידן הפוסטמודרניזם במחצית השניה של המאה העשרים בתגובה לתהליכים הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים הגלובליים לאחר שתי מלחמות העולם. הפוסטמודרניזם התאפיין בשינויים תודעתיים וחברתיים רבים בחברה המערבית. בין שינויים אלו: אובדן האמונה במטה-נרטיבים ובדפוסים מקובעים, התפתחותו של הקפיטליזם המאוחר והגלובליזציה, התפשטותה של תרבות צריכת ההמונים, צמיחתה של המדיה המאסיבית, וכן נושא חציית הגבולות התרבותיים, טשטושם או מחיקתם.


            עבודה זו מבקשת לעסוק בשינויים החברתיים בהשפעת הפוסטמודרניזם כפי שהם באים לידי ביטוי במוסיקה. השיח אודות מוסיקה פוסטמודרנית אינו מתמקד בז'אנר מוסיקלי מסוים אלא במוסיקה שנכתבה ונוצרה בעידן הפוסטמודרני, אשר הינה בעלת מאפיינים דומים לאומנות הפוסטמודרנית. במלים אחרות, מדובר במוסיקה הקוראת תיגר על ערכי המודרניזם. על מנת לבדוק נושא זה, תתמקד עבודת המחקר באלבומם השלישי של חברי להקת "החברים של נטשה" הישראלית, רדיו בלה בלה, אשר הופק בשנת 1994, ואשר ינותח במסגרת זו כמייצג של רוח התקופה.


 


 


2 שאלת ההיסטוריה והנרטיב הייצוגי ההיסטורי


 


            פוסטמודרניזם מסמן את המשבר שחל ממחצית המאה העשרים והילך ביחס לשאלת הייצוג ההיסטורי. בעוד שהמאה התשע-עשרה והעשורים הראשונים למאה העשרים אופיינו בראיית ההיסטוריה באופן לינארי וכרונולוגי, כסיפור רצוף הבנוי על ציר זמן אחיד— ההיסטוריה במובנה כ"מה שאירע באמת"—, כסיפור המונע על ידי רעיון הקדמה, הרי שמחציתה השניה של המאה העשרים אופיינה בראיה שונה.


            חוסר האמון המוחלט באידיאות נשגבות ובעליונותה של אידיאולוגיה כזו או אחרת לאחר מלחמת העולם השניה, לצד המשבר הכלכלי וההלם בעקבות ההרס המאסיבי הודות לטכנולוגיה המודרנית שאפשרה זאת, הובילו לקריסתו של רעיון הקדמה ולתהליך אשר זכה לכינוי "קץ האידיאולוגיה." תהליך זה אופיין בחוסר אמון מוחלט באמת אבסולוטית. פילוסופים שונים ( Irvin, 2013; White, 1978).החלו לטעון כי ההיסטוריה אינה אלא נרטיב של אירועים שקרו, כלומר הינה ייצוג נרטיבי הנובע מאינטרסים אידיאולוגים/תרבותיים מסויימים. בין החוקרים הבולטים שטענו לכך היה פרדריק ג'יימסון (1991, Postmodernism), שקבע כי ההיסטוריה נגישה לנו רק בצורתה הנרטיבית, שכן היא זקוקה לייצוג ולתיווך באמצעות הנרטיב הכתוב כסיפור (המפוענח כמעשה היסטורי).


            במקביל החלו להתפתח תאוריות הנוגעות לשאלת הרב-תרבותיות. לא עוד תרבות מערבית דומיננטית, כי אם תרבויות רבות ומגוונות אשר טוענות כל אחת בתורה לנרטיב היסטורי משלה וללגיטימציה. הזויות השונות בנוגע להיסטוריה ולמסורת הובילו לשינוי מגישה שסברה כי קיימת היסטוריה אוניברסלית אחת לגישה שהאמינה בהיסטוריות מקומיות רבות ומגוונות. 

תוכן עניינים

תקציר. 1


1. מבוא. 3


2. שאלת המחקר. 4


3. השערות המחקר. 4


4. סקירה ספרותית. 5


4.1 מהו פוסטמודרניזם?. 5


4.2 שאלת ההיסטוריה והנרטיב הייצוגי ההיסטורי 6


4.3 סגנונות ומאפיינים.. 7


4.4 מוסיקה ופוסט מודרניזם.. 8


5. רדיו בלה בלה ככלי לביטוי שינויים חברתיים פוסטמודרניים.. 11


5.1 רקע כללי 11


5.2 בריקולאז', אינטרטקסטואליות והשפעות המדיה. 11


5.2 השפעות הקפיטליזם והגלובליזציה: ניכור ואדישות. 12


5.3 התפוגגות הרעיון הקולקטיבי: האינדיבידואליזם הפוסטמודרני 14


5.4 המדיה השולטת ותרבות הצריכה. 16


6. מסקנות וסיכום.. 19


ביבליוגרפיה. 22


נספחים.. 24

עוד עבודות בנושא כללי
המניעים למוטיבציה של עובדי הסיעוד השונים ורמות הלחץ והשחיקה עליהן הם מצהירים
השתלבות האישה במערך העולם המודרני
עוני בישראל
השתלבות נערות בסיכון במערכת החינוך
מעושרות האם נשים עשירות מתנהגות באופן פמיניסטי או כבולות לערכי חברה פטריארכאלית
עוד עבודות בכללי
שתף |