איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

הקשר בין מחויבות לחץ ומוטיבציה לבין כוונות עזיבה בקרב עובדי חברת סיעוד ורווחה

דף הבית >> מקצועות >> עבודה סוציאלית >> מנהל וארגון >> הקשר בין מחויבות לחץ ומוטיבציה לבין כוונות עזיבה בקרב עובדי חברת סיעוד ורווחה

מספר העבודה9072010497
שם העבודההקשר בין מחויבות לחץ ומוטיבציה לבין כוונות עזיבה בקרב עובדי חברת סיעוד ורווחה
שנת פרסום2008
מוסד לימודיםהמכללה האקדמית עמק יזרעאל
קורסהצעת מחקר
מספר עמודים30
מספר מילים8,000
מספר מקורות45
מחיר200 ש"ח
מילות מפתחמחויבות, לחץ ומוטיבציה לבין כוונות עזיבה
תיאור העבודה
לעבודה מצורף שאלון
מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה
קטע מהמבוא :
2.1 בעיה העסקית
מתלונות העובדים במחלקה בה עובדת עורכת המחקר ומתלונות עובדים ממחלקות צמודות ניתן ללמוד כי סביבת העבודה בחברת א.ש סיעוד סוערת וטעונה לחצים ומתוחה. האווירה הארגונית הנה נעימה לעובדי, ללקוחות המבקרים ולספקים השונים.
ניתן ללמוד מדוחות משאבי האנוש על היעדרויות רבות של עובדים, איחורים לעבודה וחוסר רצון טבעי של העובדים להתקדם בתפקידם.
עורכת המחקר לא הסתפקה במידע זה ובקשה ממנהל משאבי האנוש, מר איציק כהן, נתוני עזיבה של עובדים בשנת 2007 לפי סיבות עזיבה :פיטורין, עזיבה מרצון והוצאה מוקדמת לפנסיה.
מתברר כי הנתונים היו תואמים לאקלים הארגוני בחברה 19.2% מעובדי המטה בלבד פוטרו בשנת 2007 , 14.3 עובדים החליטו לעזוב את העבודה מרצונם ולנסות את עתידם בארגונים אחרים, מותר להעריך כי חלקם הגדול נשאר בענף ולפיכך עבר לחברה מתחרה (עובדים מקצועיים כגון יועץ לגיל השלישי, פסיכולוג לגיל השלישי וכו' (, 8% מהעובדים פעלו לצאת לפנסיה מוקדמת.
דומה כי הכמות הגדולה מעידה על האווירה הקשה והסבוכה בארגון, אולם יותר מעידה על בעיה ארגונית קשה שהרי יתכן וההנהלה לא תעמוד במטרות וביעדים שהציבה למחלקות השונות.
להלן נתוני העזיבה לשנת 2007 :

סך העובדים שאינם ממשיכים עוד בארגון הנו 41% ,(עובדי המטה). מספר העובדים שעזב את הארגון בשנת 2007 הנו 350 עובדים.
לסיכום הבעיה העסקית הינה , אי עמידה במשימות הפשוטות ביותר, אי עמידה ביעדי המחלקות השונות, ירידה בתפוקה ושירות לקוי, כל זה ועוד מביא לירידה בהכנסות החברה בשנת 2008.


2.2 מטרות המחקר
2.2.1 מטרה אקדמית
המטרה האקדמית של המחקר היא להוסיף ידע אקדמי בתחומי התנהגות ארגונית ופסיכולוגיה ארגונית על ידי תיאור האקלים הארגוני במחלקות השונות , במטה החברה והצגת הקשרים בין עמדות ותחושות עובדים, העולות על רקע אקלים זה.
שאלת המחקר
1. האם קיים קשר בין מחויבות ארגונית לבין כוונות עזיבה ?
2. האם קיים קשר בין לחץ בעבודה לבין כוונות עזיבה ?
3. האם קיים קשר בין מוטיבציה לבין כוונות עזיבה ?
2.2.2 המטרה היישומית
המטרה היישומית של המחקר היא לסייע לחברה לזהות את נקודות התורפה שלה, ולעצב אסטרטגיית טיפול במשאבי האנוש על סמך נקודות התורפה הקיימות. כך, אם יימצא במסגרת המחקר, כי יש תחושה או עמדה ארגונית המזוהה כנמוכה מדי, ויימצאו גורמים המשפיעים עליה – תוכל עורכת המחקר להציע טכניקות לטיפול בתחושות ועמדות רלוונטיות. כמו כן, יופנו משאבי החברה לנקודות הדורשות טיפול, וייחסכו משאבים שיכלו להיות מופנים לנקודות שאינן זקוקות לכך. מתוך הנתונים שהוצגו בבעיה העסקית ניתן לראות כי חלה עלייה בכמות נטישת העובדים מהארגון , זאת ועוד משפיעים לרעה על תפוקת העובדים וטיב עבודתם , דומה כי הארגון עלול לעבור לירידה ברווחי הארגון ולמצב של הפסד . מטרת המחקר היא לחקור האם קיים קשר חיובי או שלילי בין הבעיה העסקית הנחקרת לבין המשתנים הנבדקים במחקר זה.
ממצאי מחקר זה יסייעו להנהלה :
בהתמודדות עם מחויבות העובדים כלפי הארגון ע"י
 שיתוף העובדים בקבלת החלטות.
 שיתוף העובדים והגדרת מטרות הארגון על מנת להעלות את רמת נאמנותם.
בהתמודדות עם מצבי לחץ בקרב העובדים ע"י
 הגדרת תפקידים ברורה והצבת מטרות ע"י הבהרת הציפיות והעלאת תחושת יעילות
ויכולות.
 הדרכת העובדים והעשרת הידע המקצועי שלהם בהתאם לשינויים המתרחשים
בארגון.
 הגדרת צוותי עבודה ונטילת אחריות על ידם.
בהתמודדות עם מוטיבציית העובדים ע"י
 שיתוף העובדים בקבלת החלטות.
 קיום שיחות מוטיבציה בין העובדים לבין ההנהלה או הבעלים תוך העלאת תלונות עובדים
והצעות לשיפור וייעול תכני העבודה.
 תגמול העובדים בדרכים שונים התואמים לאוכלוסיית העובדים.
 שיתוף העובדים והגדרת מטרות הארגון על מנת להעלות את רמת נאמנותם.
 ביצוע רוטציה בין הסניפים והמחלקות השונות הקיימות.

2.3 סקירת ספרות
פרק זה סוקר את העמדות של כותבי מאמרים אקדמיים אשר על סמך הגישות שלהם יקבע רציונל המחקר וממנו יגזרו השערות המחקר.
, Izard) 2000 אצל, Elms.H.,2006) ,טוען כי ניהול אנשים כרוך באלמנטים אישיים ובין אישיים המתרחשים ונוצרים בסביבה חברתית ופסיכולוגית סובייקטיבית, אך יחד עם זאת, קיימים סוגי רגשות שכולנו מכירים ומרגישים בתנאים מסוימים. הנחה זו נתמכת בתאוריית הרגשות הבסיסיים הטוענת כי מספר רגשות מסוימים -בסיסים וראשוניים קיימים באופן אוניברסאלי. מדובר ברגשות כגון: שמחה, כעס ,עניין, גועל, הפתעה, עצב, פחד, אשמה ,ביישנות, עוינות לרגשות אלו יש לטענת החוקרים,Alvanzo.H.A .et.al.(2003) ). חשיבות רבה למוטיבציה,

2.4 רציונל המחקר
מסקירת הספרות עולה כי חוקרים רבים בדקו את הקשר בין מוטיבציה ,לחץ ומחויבות לבין כוונת עזיבה . המניעים של המוטיבציה בקרב העובדים והקשר של משתנה זה לכוונת עזיבה נבחנו בסקירת הספרות ונמצא שמעבר לתיאוריות הקלאסיות של הגורמים המשפיעים על שביעות הרצון ועל המוטיבציה נשמעים גם קולות אחרים .(P.G . Rabey ,2001 ). טוען כי מוטיבציה מונעת על ידי גורמים פנימיים בלבד והם מושפעים מהמחשבה הדומיננטית יותר באותו רגע נתון. ארגונים לא יכולים לשלוט על רמת המוטיבציה של העובדים שלהם ,אלא הם יכולים רק ליצור סיטואציות אשר יגרמו לעובד להגיב משום שהוא בחר בכך ולא משום שהוכתב לו. תיאוריות מעין אלה משחררות את הארגונים מהאחריות למוטיבציה של העובד ושביעות רצונו ולמניעים המביאים את העובד להלך רוח זה. ארגונים רבים מתמודדים עם עזיבת עובדים ונטישת הארגון. רמת התחלופה של עובדים בארגון משתנה מארגון לארגון ומתקופה תקופה בארגון עצמו. ישנן סיבות שונות להחלטת העובד על עזיבת הארגון.
Deci & Ryan),1987,אצל Cross.B.& Travaglione.A.(2004) ) , טוענים כי כוונת העזיבה זו היא החלטה התנהגותית של אדם כלפי הארגון שבו הוא נמצא. והיא רק תהליך מקדים לעזיבת

תוכן עניינים
פרק נושא עמוד
1 שם המחקר 1
1.1 שם המחקר בעברית 1
1.2 שם המחקר באנגלית 1
2 מבוא ורקע אודות הארגון והענף 1-2
2.1 הבעיה העסקית 3
2.2 מטרות המחקר 4
2.4.1 מטרה תיאורטית 4
2.2.1 שאלת המחקר 4
2.2.2 מטרה יישומית 4
2.3 סקירת ספרות 5
2.4 רציונאל המחקר 12
2.5 מודל המחקר 13
2.6 השערות המחקר 13
2.7 משתני המחקר 13

3 שיטת המחקר 15
3.1 מערך המחקר 14
3.2 המדגם 15
3.3 כלי המחקר 16
3.4 ההליך 17
3.5 שיטת הניתוח 17
4 מגבלות המחקר 18
5 נגישות הסטודנט לנושא ולמידע 19
6 לוח זמנים 19
ביבליוגרפיה


שאלונים , נספח א' .

עוד עבודות בנושא מנהל וארגון
בחינת הקשר בין ניסיון קודם חשיפה למותג ומיצוב המותג לבין העדפה ונאמנות למותג בקרב יולדות
הקשר בין שיתוף בקבלת החלטות לבין מוכנות לשינוי בקרב עובדי ויצו תוך בדיקת ההבדלים בין שני סניפים
הקשר בין שר מאיכות השירות והמיצוב לבין כוונות הרכישה ונאמנות בקרב לקוחות מרכז סיעודי
הקשר בין שביעות רצון העובדים שחיקת עובדים ולחץ עובדים לבין היעדרות העובדים בעיריית רעננה
הקשר בין סגנון ניהול ולחץ לבין כוונות עזיבה בקרב עובדי המחלקה לשירותיים חברתיים
עוד עבודות במנהל וארגון
שתף |