איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

הקשר בין שיתוף בקבלת החלטות לבין מוכנות לשינוי בקרב עובדי ויצו תוך בדיקת ההבדלים בין שני סניפים

דף הבית >> מקצועות >> עבודה סוציאלית >> מנהל וארגון >> הקשר בין שיתוף בקבלת החלטות לבין מוכנות לשינוי בקרב עובדי ויצו תוך בדיקת ההבדלים בין שני סניפים

מספר העבודה9072010499
שם העבודההקשר בין שיתוף בקבלת החלטות לבין מוכנות לשינוי בקרב עובדי ויצו תוך בדיקת ההבדלים בין שני סניפים
שנת פרסום2006
מוסד לימודיםאוניברסיטת דרבי
קורסמנהל עסקים
מספר עמודים60
מספר מילים10,500
מספר מקורות43
מחיר250 ש"ח
מילות מפתחמוכנות לשינוי , שיתוף בקבלת החלטות, ויצו
תיאור העבודה
עבודת גמר רצינית. עברה בציון מושלם. מצורף פלט סטטיסטי
מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה
תקציר
מחקר זה בדק האם קיים קשר שלילי בין שיתוף עובדים בקבלת החלטות לבין מוטיבציה בעבודה, והאם קיים קשר שלילי בין שיתוף עובדים בקבלת החלטות לבין התנגדות לשינוי.
באופן ספציפי יותר: נמצא כי קיים קשר שלילי בין מוטיבציה לבין התנגדות לשינוי בקרב העובדים בויצ"ו, כמו כן – נמצאו קשרים שליליים בין התנגדות לשינוי לבין כל ממדי המוטיבציה: יחסים בעבודה, תנאי עבודה ועניין בעבודה.

עוד נבדק האם קיים קשר חיובי בין מוטיבציה בעבודה לבין שיתוף עובדים בקבלת החלטות, ונמצא כי קיימים קשרים חיוביים בין מוטיבציה כללית לבין שיתוף עובדים כללי בקבלת החלטות. כמו כן נמצא כי קיים קשר חיובי בין יחסי עבודה לבין כלים מקצועיים להתמודדות עם הקשיים בשינוי, ובין תנאי עבודה לבין תקשורת עם הילדים. כלומר ההשערה אוששה לפי הנאמר בספרות המקצועית, ומחזקת ממצאים קודמים בתחום.

עוד נבדק קיומו של קשר שלילי בין שיתוף עובדים לבין התנגדות לשינוי. הבדיקה העלתה כי קיים קשר שלילי בין שיתוף כללי של העובדים בקבלת ההחלטות לבין התנגדות לשינוי. כמו כן, נמצאו קשרים בין ממדי ההתנגדות לשינוי לבין ממדי שיתוף העובדים בקבלת החלטות. נמצא כי קיים קשר שלילי בין המתנגדות לשינוי לבין תקשורת עם הילדים, כמו כן נמצא קשר חיובי בין יישום השינוי לבין מתן כלים מקצועיים להתמודדות עם השינוי. כאשר בלטו ההיבטים של תקשורת עם הילדים וההתנגדות לשינוי, כלומר ככל שההתנגדות לשינוי עולה, כך קשה יותר לגננות לתקשר עם הילדים. כמו כן, נמצאו קשרים בין מתן כלים מקצועיים לבין יישום השינוי, כלומר ככל שהגננות יקבלו כלים מקצועיים טובים יותר להתמודדות כך הם יישמו את השינוי טוב יותר.

כאשר נבדקו הדברים תוך השוואה בין מעון מוהליבר לבין מעון וייצמן, נמצאו מספר מגמות. מבדיקת ההבדלים בין המעונות לא נמצאו הבדלים כלל באשר לקשר שבין שיתוף עובדים בקבלת החלטות ומוטיבציה שלהם בעבודה, לעומת זאת – במעון וייצמן נמצאו קשרים שליליים בין תקשורת עם הילדים לבין התנגדות כללית לשינוי, ובמעון מוהליבר נמצאו קשרים שליליים בין התנגדות לשינוי לבין תקשורת עם הילדים, כלים מקצועיים ושיתוף כללי בקבלת החלטות.

ניתן לומר כי מחקר זה העלה על נס את הצורך של שיתוף עובדים בקבלת החלטות משני היבטים, הן מהיבט צמצום ההתנגדות והגברת השיתוף של העובדים בשינוי, והן מבחינת הגברת המוטיבציה של העובדים בשל שיתופם בתהליך קבלת ההחלטות.

כמו כן, מחקר זה העלה תובנות הקשורות לויצ"ו באופן ספציפי, מכיוון שבויצ"ו היה חשוב כפליים לתת לגננות מידע וכלים להתמודדות עם השינוי, משום שההתנגדות שלהם לשינוי התבטאה ביחס שלהן לילדים.

קטע מהעבודה :
1.5.2. מטרות יישומיות
מצב של שינוי ארגוני מאופיין בדרך כלל באי-ודאות ובחיכוכים רבים ומיותרים, שמחייבים את הארגון להקטין את אי-הוודאות והחיכוכים הנובעים כתוצאה מתהליך השינוי, להגביר את המוטיבציה, וזאת באמצעות שיתוף העובדים בקבלת ההחלטות.
חוקרים רבים טוענים ששיתוף עובדים בקבלת החלטות תוך הבעה והתחשבות בדעותיהם וגרימה לעובדים להבין את השינוי, תגביר את מחויבות העובדים להחלטות, תקטין את רמת התנגדותם לשינוי ותשפר את המוטיבציה של העובדים. לפיכך, ובשל התוצאות שנמצאו במדידת שביעות הרצון השנתית, הוחלט בויצ"ו להקים צוות עבודה אשר ידון בשיתוף העובדים בקבלת החלטות בארגון, ולנסות למזער את נזקי השינוי, שקרה ללא שיתוף העובדים בתהליך. צוות העבודה, שבראשותו הנהלת ויצ"ו מנסה לבדוק האם החדרה של ערכי השינוי, שיתוף העובדים בהחלטות ובסיבות לשינויים יוכלו להקטין את ההשפעות של השינוי שכבר התחולל בארגון. עבודה זו תנסה ללוות את הצוות מבחינה מחקרית, ולבדוק מה נעשה בארגונים אחרים, אשר ניתן ליישמו על הארגון של ויצ"ו. כמו כן, מסקנות המחקר יועברו לוועדה, כדי לתמוך בהחלטות האופרטיביות להמשך ניהול השינוי.

2. סקירת ספרות
בסקירה זו ייסקרו הגורמים הקשורים לתיאוריות מוטיבציה של עובדים, התנגדות לשינוי ושיתוף בקבלת החלטות. עוד יוצגו מחקרים העוסקים בתחום, והערותיהם של מומחים לתהליכי שינוי, וההשפעה שלהם על קבלת החלטות.


2.1. התנגדות לשינוי
שינוי מוגדר על ידי פוקס (1998) כהחלפת מצב אחד במצב אחר, מצב שהיה קיים בזמן נתון כלשהו וכעת אינו קיים, או שלחילופין צורתו ותוכנו השתנו. המונח "מצב" מתייחס למשמעויות, פעילויות, התנהגויות, רגשות, עמדות או סביבה פיזית. עם זאת, טוען פוקס, כי הגדרה זו מורכבת ובעייתית, מאחר שלמעשה היא מתארת את המציאות אותה אנו חווים יום יום ובמסגרתה השינויים מתרחשים מידי דקה ולרגע אינם קבועים. על כן, חייבים אנו להגביל הגדרה זו ולחפש מסגרת הגדרה אחרת. ההגדרה החדשה אותה מציע פוקס מאמצת את נקודת מבטו הסובייקטיבית של הפרט ומוגדרת על ידי ארבעה קריטריונים :
1) המצב החדש אינו תולדה טבעית של המצב הקודם.
2) המצב החדש אינו מצב שכיח או שגרתי לפרט שעבר את השינוי ועבורו זוהי חוויה ראשונית.
3) ההבדל בין מה שהתרחש עד לשינוי ולאחריו משמעותי מאוד.
4) המצב החדש הינו בעל השפעה ישירה על הפרט והוא מגדירו כבעל משמעות.
קריטריונים אלו הנם כפי שצוין סובייקטיביים ועל כן לא נוכל לקבוע מראש אם תופעה כלשהי מהווה שינוי או לא , אלא אם נשאל ויאשר האדם עצמו את תחושותיו.
גישה אחרת אותה מציג פוקס (1998) טוענת כי הגדרת השינוי איננה תלויה בחוויתו הסובייקטיבית של האדם המצוי בתהליך ומושפע ממנו, אלא על ידי שופט חיצוני המביט בתהליך ההדרגתי ובעל המשמעות עבור מי שהשינוי הוחל עליו. הוא מדגיש כי חסרונה העיקרי של גישה זו הוא בהעדרם של כלי מדידה אובייקטיבים למדידת הקריטריונים שציינו לעייל, אך יתרונה טמון בעובדת היותה כוללת גם תהליכים שהחווים אותם ישירות אינם מודעים להם, אך שופטים חיצוניים יכולים לזהותם כתהליכי שינוי.תוכן עניינים
1. תקציר .

2. מבוא .
2.1. הצגת הארגון – ויצ"ו .
2.2. הצגת הענף מוגדרת.
2.3. הצגת הבעיה העסקית .
2.4. שאלת המחקר
2.5. מטרות המחקר
3. סקירת ספרות
3.1. התנגדות לשינוי
3.2. שיתוף עובדים בקבלת החלטות
3.3. מוטיבציה בעבודה
3.4. הקשר בין שיתוף עובדים בקבלת החלטות לבין מוטיבציה בתהליך שינוי
4. רציונל המחקר
5. שיטת המחקר
5.1. משתני המחקר
5.2. השערות המחקר
5.3. מודל המחקר שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.
5.4. מערך המחקר שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.
5.5. אוכלוסיית המחקר שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.
5.6. המדגם ושיטת הדגימה
5.7. כלי המחקר
6. ממצאים שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.
6.1. הכנת השאלון לעיבוד
6.2. מאפייני הנבדקים שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.
6.3. בדיקת ההשערות
7. דיון
8. מסקנות והמלצות שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.
9. סיכום
רשימת טבלאות, תרשימים וגרפים

טבלה מ"ס 1 – התפלגות מעונות יום שנת 2003 ע"מ 1
תרשים 1 – מעונות יום ביחס למשתנים באכלוסיה ע"מ 2
גרף 1 – השוואת היעדרות עובדים שנת 2005 לעומת 2006 ע"מ 3
טבלה 2 – נתונים סטטיסטיים תיאורים מדדי שיתוף קבלת החלטות ע"מ
גרף 2 – שיתוף בקבלת החלטות : כללי ע"מ 24
טבלה 3 – נתוני סטטיסטיים תיאוריים מדד מוטיבציה בעבודה ע"מ 25
גרף 3 – מוטיבציה : כללי ע"מ
טבלה – 4 ניתוח סטטיסטי התנגדות לשינוי ע"מ
טבלה 5 – מאפייני נבדקים ע"מ
טבלה 6 - השכלת הנבדקים ע"מ
גרף 4 – השכלת הנבדקים ע"מ
טבלה 7 – היקף משרה של הנבדקים ע"מ
טבלה 8 – סטטוס הנבדקים ע"מ
עוד עבודות בנושא מנהל וארגון
הקשר בין שביעות רצון העובדים שחיקת עובדים ולחץ עובדים לבין היעדרות העובדים בעיריית רעננה
בחינת הקשר בין ניסיון קודם חשיפה למותג ומיצוב המותג לבין העדפה ונאמנות למותג בקרב יולדות
הקשר בין מחויבות לחץ ומוטיבציה לבין כוונות עזיבה בקרב עובדי חברת סיעוד ורווחה
הקשר בין סגנון ניהול ולחץ לבין כוונות עזיבה בקרב עובדי המחלקה לשירותיים חברתיים
הקשר בין שר מאיכות השירות והמיצוב לבין כוונות הרכישה ונאמנות בקרב לקוחות מרכז סיעודי
עוד עבודות במנהל וארגון
שתף |