איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

מחקר מלא בנושא- הקשר שבין איכות המוצר הנתפסת והוגנות המחיר של חברת מאפים לבין נאמנות לקוחותיה ואת הקשר שבין איכות המוצר הנתפסת לבין ההוגנות במחיר ואת הקשר שבין רמת ההכנסה החודשית לבין נאמנות לקוחותייה

דף הבית >> מקצועות >> מחקרי שוק >> מחקרי שוק- פרוייקטים >> מחקר מלא בנושא- הקשר שבין איכות המוצר הנתפסת והוגנות המחיר של חברת מאפים לבין נאמנות לקוחותיה ואת הקשר שבין איכות המוצר הנתפסת לבין ההוגנות במחיר ואת הקשר שבין רמת ההכנסה החודשית לבין נאמנות לקוחותייה

מספר העבודה90920112206
שם העבודהמחקר מלא בנושא- הקשר שבין איכות המוצר הנתפסת והוגנות המחיר של חברת מאפים לבין נאמנות לקוחותיה ואת הקשר שבין איכות המוצר הנתפסת לבין ההוגנות במחיר ואת הקשר שבין רמת ההכנסה החודשית לבין נאמנות לקוחותייה
שנת פרסום2007
מוסד לימודיםאוניברסיטת דרבי
קורסלא יודעת
מספר עמודים62
מספר מילים18,736
מספר מקורות21
מחיר450 ש"ח
מילות מפתחההוגנות במחיר,נאמנות הלקוחות,איכות המוצר ,מחקר כמותי
תיאור העבודה
כולל תקציר העבודה באנגלית
מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה
בפרויקט זה מוצגת התייחסות מחקרית ותיאורית בתחום השיווק, התנהגות ועמדות צרכנים . על בסיס זה מטרות המחקר היו לזהות את הגורמים שמביאים לעמדות חיוביות של לקוחות חברת KKKK שבעקבותיהם באה לידי ביטוי מגמה התנהגותית חיובית של נאמנות לקוחות.
הבעיה המחקרית מבוססת על זה שקיימת תחרות קשה ביותר בענף מוצרי המאפה, הן על ידי מאפיות מקומיות והן על ידי רשתות המזון השונות ולכן, חברת KKKKK החליטה להתמקד בשיווק מוצרי מאפה קפואים לבתי מלון, מסעדות, בתי קפה ופינות מאפה. כתוצאה מתחרות זו, תחלופת הלקוחות רבה ובאה לידי ביטוי הן בנטישת לקוחות קיימים והן על ידי קליטת לקוחות חדשים. בעקבות זאת חלה ירידה ברורה במכירות חברת KKKKK וכתוצאה מכך קיימת ירידה ברווחיה. כפי הנראה, הירידה ברווחים נוצרה בעקבות נטישת לקוחות את החברה, חוסר נאמנות מצד הלקוחות (אחוז הלקוחות הנוטשים בשנת 2005 גדול בכ- 10% מאשר בשנת 2004 ) ותחרות קשה הקיימת בשוק (החברה המובילה בענף הנה "בונז'ור" עם מחזור מכירות שנתי ממוצע של 140 מיליון ₪ לעומת KKKKK שהנה עם מחזור מכירות שנתי ממוצע של 30 מיליון ₪) .
המטרות האקדמאיות במחקר זה הינם לבחון את טיב הקשר שבין איכות המוצר הנתפסת והוגנות המחיר של חברת KKKK לבין נאמנות לקוחותיה וכמו כן את הקשר שבין איכות המוצר הנתפסת לבין ההוגנות במחיר ואת הקשר שבין רמת ההכנסה החודשית לבין נאמנות לקוחותייה. באמצעות המחקר התקבל מידע שמעיד באם קיים קשר רלוונטי בין המשתנים הנ"ל (מובהקות סטטיסטית) ובאם כן, אז נדע את טיב הקשר בפועל (מבחן קורלציות ומבחן שונות חד כיווני).
המטרה היישומית של המחקר באה לידי ביטוי בכך שבאמצעותה נוכל לדעת לעומק מהי רמת הערך המוסף של ההתקשרות בין חברת KKKKK לבין לקוחותיה ובעקבות כך לאבחן את טיב נאמנות הלקוחות הרלוונטיים . על בסיס מידע זה ניתן יהיה ליישם צעדים יעילים לתיקון מצב קיים.
שיטת המחקר מבוססת על מחקר כמותי המיושם דרך דגימת שכבות הסתברותית. דגימה הסתברותית מאופיינת בכך שלכל אחד מהאוכלוסייה המחקרית הרלוונטית יש הסתברות שהינה ידועה מראש בכדי להיכלל במדגם.דגימת שכבות הינה דגימה הסתברותית של קבוצות הדומות בתוכן ושונות ביניהם.
אוכלוסיית המחקר הנה כל הלקוחות של חברת KKKKK ובפועל במחקר זה נדגמו 100 לקוחות של החברה.
הלכה למעשה נתגלה במחקר זה כי השערה 1 ,"קיים קשר חיובי בין איכות המוצר הנתפסת לבין נאמנות הלקוחות" אוששה באופן חלקי, השערה 2 ,"קיים קשר חיובי בין לבין " אוששה באופן מלא, השערה 3 , "קיים קשר חיובי בין איכות המוצר הנתפסת לבין ההוגנות במחיר" מאוששת באופן חלקי והשערה 4, "קיים הבדל בנאמנות הלקוחות בעליי הכנסה שונה" מאוששת באופן מלא.
בין מסקנות המחקר נמצא כי : ככל שהמחירים של מוצריי חברת KKKKK הוגנים יותר אזי רמת נאמנות הלקוחות עולה במידה בינונית.
תוכן עניינים
נושא עמוד
פרק 1 - מבוא
פרק 2- סקירת ספרות
2.1 רציונאל המחקר
פרק 3 - שיטת המחקר
פרק 4- ממצאיי המחקר
חלק א' :ממצאים סוציו - דמוגרפים
חלק ב' :מדדי מרכז ופיזור על המשתנים ומימדיהם
חלק ג' : בדיקת השערות
פרק 5- דיון וניתוח
השערת מחקר 1: קיים קשר חיובי בין איכות מוצר נתפסת לבין
נאמנות לקוחות.
השערת מחקר 2: קיים קשר חיובי בין הוגנות המחיר לבין נאמנות
הלקוחות.
השערת מחקר 3: קיים קשר חיובי בין איכות המוצר הנתפסת לבין
הוגנות המחיר.
השערת מחקר 4: קיים הבדל בנאמנות לקוחות בעליי הכנסה שונה.

פרק 6 - סיכום, מסקנות והמלצות
פרק 7 - שיקוף
נספחים: ביבליוגרפיה
שאלון
תקציר באנגלית


רשימת טבלאות, תרשימים ואיורים

תרשים 1: התפלגות אזורית של הקונדיטוריות בישראל
תרשים 2: התפלגות שווי שוק דברי המאפה הקפואים הנתון בשקלים
תרשים 3: היקף מכירות לפי רבעון שנת 2004 לעומת שנת 2005 במיליוני שקלים
תרשים 4: שיעורי נטישת לקוחות 2005-2004
תרשים 5: מודל "מארז" הערך ללקוח על פי פרדריק וסולטר
מודל המחקר
התפלגות המדגם לפי מין
התפלגות המדגם לפי גילאים
התפלגות המדגם לפי רמת השכלה
התפלגות המדגם לפי וותק בענף
התפלגות המדגם לפי רמת הכנסה חודשית
התפלגות המדגם לפי שימוש במוצרי מתחרים
מדדי מרכז ופיזור של המשתנים – איכות המוצר הנתפסת , הוגנות במחיר ונאמנות הלקוחות
מדדי מרכז ופיזור של מימדי המשתנה – איכות המוצר הנתפסת
מדדי מרכז ופיזור על מימדי המשתנה – נאמנות הלקוחות
הקשר בין איכות המוצר הנתפסת ומימדיו לבין נאמנות הלקוחות ומימדיו
הקשר בין הוגנות במחיר לבין נאמנות הלקוחות ומימדיו
הקשר בין איכות המוצר הנתפסת ומימדיו לבין הוגנות במחיר
הקשר בין רמת ההכנסה החודשית לבין נאמנות לקוחות ומימדיו


עוד עבודות בנושא מחקרי שוק- פרוייקטים
פרוייקט גמר- האינטרנט ככלי שיווקי בענף המלונאות
פרוייקט גמר - חברת קמור מחקר שוק
דיווח כספי- ניתוח חברת מצברי שנפ
ניתוח מאפייני תרבות ארגונית ברשת אופנה
עבודת תזה- מיפוי ענף המשכנתאות בישראל
עוד עבודות במחקרי שוק- פרוייקטים
שתף |