איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

כיצד כותבים עבודה אקדמית

דף הבית >> מאמרים >> כיצד כותבים עבודה אקדמית

 

 כיצד כותבים עבודה אקדמית  

ישנן מספר אפשרויות למבנה העבודה האקדמית. המבנה משתנה על פי אופי הקורס, דרישות מרצה או המוסד האקדמי. על כן, ישנה חשיבות רבה להנחיות המרצה/ מנחה לדרך הכתיבה הנדרשת. עם זאת, ישנו מבנה כללי לעבודה אקדמית והוא נבנה כך:

 • שער: שם העבודה בעברית בלבד, בצד הימני.
 • עמוד ראשון: תקציר.
 • תוכן העניינים:
 • רשימת תרשימים וטבלאות:
 • פרק ראשון: מבוא.
 • פרק שני: סקירת ספרות.
 • פרק שלישי: מתדולוגיה
 • פרק רביעי: פרק הממצאים.
 • פרק חמישי: דיון
 • פרק שישי: מסקנות, המלצות ומגבלות 
 • מסקנות – סיכום של הדיון.
 • המלצות למחקרי המשך.
 • המלצות יישומיות
 • מגבלות המחקר
 • פרק שביעי – ביבליוגרפיה.
 • פרק שמיני – נספחים.

 

כתיבת עבודה אקדמאית

לאחר שהבנו את שלד העבודה ניתן להתייחס לכתיבה ולחלוקה של הפרקים. ישנם חוקים רבים לכתיבה האקדמאית, כללי ציטוט,איכות מאמרים,רשימות בבליוגרפיות,ניסוח בגוף שלישי יחיד ועוד. אך,מטרתו של מאמר זה היא לפשט את המידע ולספק קווים כלליים לחוקי הכתיבה האקדמאית.

הדיון במאמר זה יורחב על שני פרקים בלבד, מתודולוגיה ופרק הממצאים בעבודות כמותיות. כלומר, עבודות שנעשה בהם איסוף נתונים כמותיים על ידי סקרים.

 

פרק המתודולוגיה- פרק זה ייכתב בלשון עתיד בעת כתיבת ההצעה למחקר , אך בעת השימוש בפרק זה במחקר עצמו, יש להעביר את הפרק לשון עבר "נבחנו המשתנים", "נדגמו" ועוד. בפרק זה יש להתעמק בהגדרות המשתנים, ובמערך ושיטת המחקר.

 

פרק ממצאים- פרק זה מחולק ל 3 – 4 חלקים:

 1. תאור המדגם – לפרט בצורה מפורטת את כל המשתנים הדמוגרפים, כמה  בגיל X כמה נשים, כמה גברים, כמה יהודים, מין, השכלה, מצב סוציו אקונומי.
 2.  סטטיסטיקה תיאורית – תאור המשתנים במדגם.
 3. סטטיסטיקה הסקתית – בדיקת השערות המחקר – האם אוששו או לא.
 4. ממצאים נוספים –ממצאים מתערבים. – יבוצע רק במידה וההשערות לא אוששו.

 

 

מאמר זה הינו תמציתי ומטרתו לתת לסטודנט קווים כלליים לכתיבת עבודה אקדמית. ייתכנו שינויים בדרישות המבנה בין אקדמיה לאקדמיה ולעיתם אף בין שני מרצים באותה האקדמיה.

על כן, שוב נזכיר את החשיבות של היות הסטודנט מעורב בחומר הנלמד ובדרישות הקורס.

במידה ומאמר זה עדיין אינו מפיג את הערפל מעל נושא הכתיבה, תמיד ניתן להעזר בעבודות אקדמאיות שנכתבו בעבר על ידי סטודנטים שעברו את טבילת האש ולקבל מהם רעיונות ודוגמאות לכתיבה איכותית.

כל סטודנט אשר מעוניין לעצב את עבודתו ברמה גבוהה יותר, מומלץ להעזר במעצב גרפי. אך כדאי לכם לבדוק מספר דברים לפני. כמו לדוגמא, את רקע המעצב, תיק עבודות, מקצועיות ומקום לימוד.

כל סטודנט אשר מעוניין לעצב את עבודתו ברמה גבוהה יותר, מומלץ להעזר במעצב גרפי. אך כדאי לכם לבדוק מספר דברים לפני. כמו לדוגמא, את רקע המעצב, תיק עבודות, מקצועיות ומקום לימוד – למשל מכללת תפנית

שתף |