איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

מאפיינים תרבותיים - הסבר קצר על מודל הופשטד

דף הבית >> מאמרים >> מאפיינים תרבותיים - הסבר קצר על מודל הופשטד

 

מאפיינים תרבותיים - הסבר קצר על מודל הופשטד

 

הופשטד בספרו "Cultures and Organizations, Software of the Mind, Intercultural Cooperation and its Importance for Survival"  

מציג את מסקנותיו בעקבות מחקר שערך בשנות ה-70, ועל פיו -  ארגונים בינלאומיים כגון IBM מנוהלים בהתאמה לתרבות ולסביבה החברתית של המדינה שבה הן ממוקמות,  וזאת על אף שהן מהוות חלק מארגון בינלאומי אחד.

הופשטדה מסווג מאפיינים תרבותיים המצויים בארגונים גלובליים ל-5 "ממדי תרבות": 

  • מרחק עוצמה  power distance) )
  • אינדיבידואליזם וקולקטיוויזם (individualism & collectivism)
  • גבריות ונשיות (masculinity & femininity)
  • הימנעות מחוסר ודאות (uncertainty avoidance)
  • אוריינטציה לזמן (time orientation) (זהו המימד שהוסף בשנת 1991)

 

עפ"י הופשטד , אפיונה התרבותי של כל מדינה נעשה על ידי חישוב מתמטי של ציוניה בכל אחד מהמדדים הבאים, המשקפים דילמות חברתיות שתרבויות שונות העניקו להן פתרונות שונים:

  • מרחק עצמה : הממד מתייחס לפתרון שנותנת החברה לבעיית חלוקתו הבלתי שוויונית של הכוח בין חבריה. מיקומה של כל מדינה במימד זה משקף את מידת אי-השוויוניות הנחשבת בה כמקובלת, ונעה החל מציון נמוך (בחברות שוויוניות יחסית) ועד ציון גבוה בחברות מאד לא שוויוניות.

 

  • גבריות – נשיות : הממד משקף את התייחסותה של החברה לבעיית חלוקת התפקידים בין המינים, ולהשפעתה על המערכת הערכית שלה. ציון גבוה ב"גבריות" מבטא העדפה חברתית לערכים של הישגיות, גבורה, אסרטיביות והצלחה כלכלית. ציון גבוה ב"נשיות" מבטא חברה שמדגישה יחסים בין-אישיים, צניעות, עזרה לחלש ואיכות חיים.

 

  • אינדיבידואליזם – קולקטיביזם – עוצמת הקשר בין היחיד לקבוצה. צידו האחד של הרצף אינדיבידואליזם, משקף חברה שבה יחסי היחיד והכלל הם רופפים והאוריינטציה השלטת היא קידום אינטרסים אישיים. בצידו האחר קולקטיביזם, משקף חברה שבה קשריו של היחיד עם הקהילה הדוקים ביותר, ומאמציו של הפרט להשגת אינטרסים ציבוריים.

 

  • הימנעות מחוסר-ודאות : הממד משקף את התייחסותה של החברה לבעיית האי-ודאות ואת המידה שבה מעדיפים חבריה מבנים מובנים וודאיים המונחים על פי כללים וחוקים ברורים, על פני מצבים שאינם מובנים ומכילים רמת גמישות ואי-ודאות גבוהה. חברות מהסוג הראשון, המדורגות גבוה בסולם ההימנעות מאי-ודאות, מאופיינות במערכות נוקשות של כללים, אמונות והתנהגויות מקובלות, ולצדן חוסר סובלנות כלפי סטייה מן המקובל. חברות מהסוג השני, המדורגות נמוך בסולם ההימנעות מאי-ודאות, מאופיינות באווירה רגועה יותר, פחות הקפדה על עקרונות ויותר סובלנות כלפי השונה.
שתף |