איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

מילון מושגים בכלכלה מיקרו- מילון עזר חשוב לכל נבחן

דף הבית >> מאמרים >> מילון מושגים בכלכלה מיקרו- מילון עזר חשוב לכל נבחן

 

מילון מושגים בכלכלה מיקרו-  מילון עזר חשוב לכל נבחן

 

 

מושגים - עקומת גבול אפשרויות הייצור

 • גבול אפשרויות הייצור - מתאר את הכמות המקסימלית שניתן לייצר ממוצר אחד, בהינתן כמות נתונה מהמוצר השני.
 • עלות אלט' כוללת בייצור X - הויתור הכולל שהמשק חייב לעשות ממוצר Y על מנת לייצר את כמות ה- X שהמשק מייצר.
 • עלות אלט' כוללת בייצור Y- הויתור הכולל שהמשק חייב לעשות ממוצר X על מנת לייצר את כמות ה- Y שהמשק מייצר
 • עלות אלט' ממוצעת בייצור X - הויתור הכולל שהמשק חייב לעשות ממוצר Y  על מנת לייצר את כמות ה–X שהמשק מייצר לחלק לכמות ה–X  שהמשק מייצר.
 • עלות אלט' ממוצעת בייצור Y- הויתור הכולל שהמשק חייב לעשות ממוצר X על מנת לייצר את כמות ה–Y שהמשק מייצר לחלק לכמות ה–Y שהמשק מייצר
 • עלות אלט' שולית בייצור X- הויתור הנדרש ממוצר Y על מנת לייצר את יחידת ה- X האחרונה (השולית) שהמשק ייצר.
 • עלות אלט' שולית בייצור Y -הויתור הנדרש ממוצר X על מנת לייצר את יחידת ה- Y האחרונה (השולית) שהמק ייצר.
 •  אבטלה סמויה -מצב שבו כל גורם ייצור במשק מועסקים אבל ההקצאה שלהם לא יעילה.
 •  אבטלה גלויה - מצב שבו חלק מגורמי הייצור במשק לא מועסקים למרות שניתן להעסיקם מבחינת מבנה המשק.
 •  אבטלה מבנית - מצב שבו חלק מגורמי הייצור במשק לא מועסקים, אולם לא ניתן להעסיק אותם מבחינת מבנה המשק.
 •  יתרון יחסי בייצור מוצר Y - לגורם ייצור שהעלות האלטרנטיבית השולית שלו בייצור מוצר Y נמוכה יותר, יש לו יתרון יחסי בייצור מוצר Y (בהשוואה לגורם הייצור השני).
 •  יתרון יחסי בייצור מוצר X - לגורם ייצור שהעלות האלטרנטיבית השולית שלו בייצור מוצר X נמוכה יותר, יש לו יתרון יחסי בייצור מוצר X (בהשוואה לגורם הייצור השני).
 •  יתרון מוחלט - לגורם ייצור המסוגל ליצר יותר מוצרים מאשר גורם ייצור אחר, יש יתרון מוחלט בייצור אותו מוצר.

 

 מושגים - יצרן תפוקות

 • תפוקה כוללת (TP) - התפוקה המרבית שניתן לייצר בעזרת תשומות נתונות של גורמי ייצור כאשר הידע הטכנולוגי נתון וקבוע.
 •  תפוקה ממוצעת (AP) - חלוקת סך התפוקה המיוצרת של גורמי הייצור (כאשר מייצרים ביעילות לפי פונקצית הייצור) בכמות גורמי הייצור המשמשים בייצור אותה תפוקה.
 •  תפוקה שולית (MP) -התוספת לתפוקה הכוללת, כתוצאה מהוספת יחידת גורם הייצור האחרונה שהוספנו כאשר תשומות שאר גורמי הייצור קבועות.
 •  חוק התפוקה השולית הפוחתת - החוק קובע שכאשר מייצרים באמצעות מספר גורמי ייצור שכמותם קבועה, התפוקה השולית של כל גורם ייצור שכמותו משתנה הולכת ופוחתת כאשר התשומה שלו גבוהה מרמה מסוימת.
 •  תשומות משתנות - תשומות שהיצרן יכול לשנות את כמותן בטווח הקצר.
 •  תשומות קבועות -תשומות שהיצרן אינו יכול לשנות את כמותן אלא בטווח הארוך.
 •  טווח קצר - פרק הזמן שבו היצרן אינו יכול לשנות את כמויות כל גורמי הייצור. הוא יכול לשנות רק את התשומות המשתנות
 •  טווח ארוך -פרק הזמן שבו יכול היצרן לשנות את כמויות כל גורמי הייצור.
 •  עלויות משתנות (VC) - עלויות התשומות המשתנות. ככל שמייצרים יותר העלויות יגדלו ולהפך.
 •  עלויות קבועות (FC) - עלויות התשומות הקבועות.עלויות אלה אינן תלויות בכמות המיוצרת. אם מייצרים יותר או פחות, העלות תישאר ללא שינוי.
 •  סה"כ עלויות (TC) -עלויות משתנות + עלויות קבועות.
 •  עלות משתנה ממוצעת (AVC) - סך העלות המשתנה מחולקת בכמות המיוצרת.
 •  עלות קבועה ממוצעת (AFC)-  סך העלות הקבועה מחולקת בכמות המיוצרת.
 •  עלות כוללת ממוצעת (ATC) - כמה עולה לייצר כל יחידת מוצר בממוצע, כאשר נלקחות בחשבון כל העלויות (משתנות + קבועות)
 •  עלות שולית (MC) - התוספת לעלות הכוללת כתוצאה מייצור היחידה האחרונה שייצרנו.
 •  עקומת ההיצע - מתארת את הכמות המיוצרת ע"י היצרן בכל מחיר ומחיר (כאשר כמות זו תיתן ליצרן רווח מקסימלי).
 •  עודף היצרן - הוא השטח הכלוא בין עקומת ההיצע לבין הקו האופקי של מחיר השוק. עודף היצרן שווה לפדיון בניכוי העלויות המשתנות בלבד.
 • ניכיון צ'קים מסחריים – משמעות השירות הוא הפיכת הצ'ק הדחוי למזומן מיידי לבעל עסק תמורת החזר עתידי. בעצם כמו מתן הלוואה או מסגרת אשראי על ידי הבנק.

 

 

שתף |