איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

שיטות מחקר- איך עושים את זה ומה הוא ההבדל בין משתנה תלוי ללא תלוי

דף הבית >> מאמרים >> שיטות מחקר- איך עושים את זה ומה הוא ההבדל בין משתנה תלוי ללא תלוי

 

שיטות מחקר- איך עושים את זה ומה הוא ההבדל בין משתנה תלוי ללא תלוי.

 

בטרם נצלול לעומקו של המחקר ונשבור את הלסת עם מונחים כגון, מתודולוגיה, משתנים בלתי תלויים ועוד. יש צורך להבין מה הוא המחקר ומדוע אנו חוקרים. מחקרים נועדו על מנת לתת מענה על בעיות יישומיות, על סקרנות, כאתגרים אמפיריים. מחקרים אחרים נועדו על מנת לשפר, ללמוד דברים ולעיתים קרובות, מחקרים נועדו על מנת לקדם אינטרסים אישיים של גופים ציבוריים, אנשים פרטיים ואף ממשלות.

 

מחקרים מאופיינים בנקיטת עמדה אובייקטיבית ונטולת שיפוט- טוב או רע, פומביות,  נטול רגשות, תהליך לוגי, רציונאלי, מתפתח בשלבים מובנים, מאד מכליל מהמדגם לגבי אוכלוסייה או נושא נבדק.

 

ישנם שני סוגי מחקרים- מחקר אקדמי, זה הוא מחקר של חוקרים במסגרת זמן  גמישה – לא חייב בתקופה מוגדרת- מוסיף ידע- אין הגבלת זמן. והסוג השני הוא ,מחקר יישומי- מוגבל בזמן, ישנו תקציב, דרישות וכדומה- חקר בארגון מאיים, נותן פתרונות בזמן קצר.

 

הבה נגדיר מעט מהמונחים שנחוצים לנו על מנת להבין את המחקר ואת מבנהו:

תיאוריה בעבודת מחקר אקדמאית– גוף ידע שמניח הנחות לגבי קשרים בין משתנים,אוסף מצטבר של מחקרים הופך בסופו של תאוריה, קיים 90% של תיאוריות. 10% מחקרי פיילוט או חלוץ-או שאני חוקרת מחקר מקדים כי חסר ידע תאורתי, או בדיקה של כלי מחקר חדשים.

השערות מחקר בעבודה אקדמאית - הנחה שנשענת על קשר בין משתנים- השערה (היפותזה, H) במדעי ההתנהגות אנחנו בד"כ לא מדברים על קשר סיבתי, אנחנו לא משתמשים במונחים אבסולוטיים והקשר בין משתנים הוא מונח סימטרי.

משתנה בעבודות מחקר - מושג שמקבל ערכים שונים- צבע עיניים, משתנה הוא כזה שיש לו 2 ערכים ומעלה. לכל משתנה יש 2 הגדרות בעבודת מחקר: א- הגדרת נומינלית-מושגית-קונספטואלית-שמית- נלקח מתוך התיאוריות בספרות. ב- הגדרת אופרציונלית/ תפעולית אומר איך אני מחליטה מה הרמה שלו במשתנה, על סמך מה מחליטים על המדדים הנמדדים בתופעה- צריך להיות ממדים שאפשריים לבדוק (במה איכות שירות נמדדת לדוג'), נמדדת או יחסית. חייבת להיות הלימה=התאמה בין 2 ההגדרות, לשאוף לזה. 

משתנה- מושג המקבל ערכים שונים יכול להיות דיכוטומי (דו-שניים).

משתנה בלתי תלוי- המשתנה המסביר או מנבא את השונות במשתנה התלוי, כלומר גורם לאחר להתהוות.

משתנה התלוי- מושא המחקר, מוסבר או מנובא ולפי ההשערה שינוי בו מוסבר ע"י משתנה אחר שהוא בלתי תלוי לדוגמא: יש קשר בין גובה למשקל או יש קשר בין משקל לגובה- זוהי השתנות משותפת. בהשערה זו לא ניתן לקבוע מי גורם למי כלומר אין סיבתיות ולכן בוחרים באופן שרירותי באחד מן המשתנים כתלוי ואחד כבלתי תלוי החוקר הוא זה שקובע על סמך הספרות ומאותו הרגע הוא עקבי לאורך כל המחקר.

לדוגמא: יש קשר בין פעילות גופנית (ב.ת) למצב רוח (תלוי)- תפיסת דימוי עצמי (מתווך).  

מדגם לעבודת מחקר אקדמאית - מתוך הקבוצה שנקראת אוכ' המטרה נלקחת תת קבוצה בעלת מאפיינים מייצגים של כל הקבוצה.ככל שכמות הנדגמים תהיה יותר גדולה הממצאים יהיו יותר קלים וטובים.מחולק ל-2 סוגים: הסתברותי ובלתי הסתברותי, המדגם ההסתברותי הוא לפי פרמטרים אקדמיים, חייב להיות מקרי ומייצג, מייצג את המאפיינים של אוכ' המטרה ומקרי לכל פרט באוכ' יש סיכוי להידגם.

כלי מחקר- שאלון, ראיון,  ברמות הבנייה שונות, תצפית, ניתוח תוכן וניסוי.

ממצאים- באמצעות כלי המחקר נאספו נתונים שונים מהשטח, גולמיים,ראשוניים, נאספו באמצעות החוקר או באמצעות אנשים מתאמו. פרק הממצאים מציג את הממצאים שהתקבלו מספרית ומילולית כמו שהם, בלי ניתוחים והסברים.

דיון ומסקנות לעבודת מחקר אקדמאית- מנתחים את הממצאים, האם אוששנו או הפרכנו את ההשערות.

 

אנו מקווים כי מידע זה הצליח לשפוך אור על המונחים הכללים בקורס שיטות מחקר אקדמאיות. וזיכרו, המחקר מתיימר להיות אובייקטיבי, אך עורכים אותו בני אדם שמונעים ממניעים שונים ולכן, לא ניתן להתייחס לתוצאות מחקרים כאל תורה כתובה.

שתף |