איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

הקשר בין תגמול הוני לבכירים לבין רווחיות החברות בשוק ההון

דף הבית >> מקצועות >> חשבונאות >> שוק ההון >> הקשר בין תגמול הוני לבכירים לבין רווחיות החברות בשוק ההון

מספר העבודה141120163562
שם העבודההקשר בין תגמול הוני לבכירים לבין רווחיות החברות בשוק ההון
שנת פרסום2015
מוסד לימודיםהמרכז האקדמי פרס
מספר עמודים35
מספר מילים11,547
מספר מקורות22
מחיר300 ש"ח
מילות מפתחשוק ההון,סמינריון,שכר, בורסה
תיאור העבודה

עבודה איכותית 35 עמודים כולל נספחים וכו.


כללי ציטוט APA .מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה

עבודה זו תעסוק בנושא שכר המנהלים הבכירים בישראל , והקשר בין תגמול המנהלים הבכירים לביצועי החברה שבניהולם. העבודה תתמקד בעיקר  בבדיקת התגמול ההוני למנהלים הבכירים – אופציות – והקשר בינו לביצועי החברה.


ע"פ חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, חברה אשר מעוניינת להיות מוגדרת כחברה ציבורית ולהירשם למסחר בבורסה לניירות ערך בישראל , מחויבת להציג תשקיף (מסמך המכיל את המידע הנחוץ לציבור ומאפשר לו להחליט האם לרכוש את ניירות הערך המוצעים) על מנת שמניותיה יוצעו לציבור. חברות ציבוריות מחויבות לדווח במהלך השנה ובסופה, על רווחיהן, ועל שכר המנהלים שלהן.

תוכן עניינים

1.        מבוא. 1


2.        סקירת ספרות. 4


2.1 שכר מנהלים בכירים. 4


2.1.1. רקע. 4


2.1.2 מגמות בשכר בכירים בעולם. 7


2.1.3 שכר בכירים בישראל. 7


2.2 שכר בכירים - המצב החוקי בישראל. 9


2.2.1 כללי 9


2.2.2 תיקון 20 לחוק החברות. 11


2.3 הקשר בין מדיניות תגמול לביצועים. 12


2.4 הקשר בין מדיניות תגמול לביצועים – שכר בכירים. 13


2.5 תגמול הוני באמצעות אופציות למנהלים בכירים. 16


2.5.1 רקע. 16


2.5.2 תגמול הוני באמצעות אופציות וביצועי מנהלים. 16


3.        מתודולוגיה – שיטת מחקר. 18


3.1 מערך המחקר. 18


3.2 אוכלוסיית המחקר. 19


3.3 מדגם. 20


3.4 כלי המחקר. 20


3.5 עיבוד נתונים. 20


3.6 מגבלות המחקר. 21


4.        ממצאים. 22


4.1 מדדי פיזור: 22


4.2 רגרסיה. 23


4.2.1 שיעור השינוי בתגמול מבוסס מניות (אופציות). 23


4.2.2 שיעור השינוי בשכר הכולל. 23


4.3 מבחן פירסון 24


4.3.1 שיעור השינוי בתגמול הוני 24


4.3.2 שיעור השינוי בשכר בסיס. 24


4.3.3 שיעור השינוי בשכר כולל. 25


4.4 השוואה בין ענפים. 26


4.4.1 שיעור השינוי בתגמול הוני 26


4.4.2 שיעור השינוי בשכר בסיס. 26


4.4.3 שיעור השינוי בשכר הכולל. 27


4.5 השוואה בין שנים. 28


4.5.1 שיעור השינוי בתגמול הוני 28


4.5.2 שיעור השינוי בשכר הבסיס. 29


4.5.3 שיעור השינוי בשכר הכולל. 29


5.        דיון וסיכום. 31


6.        ביבליוגרפיה. 33


 


 

עוד עבודות בנושא שוק ההון
מצגת בנושא- השפעת האשראי החוץ בנקאי על מיצוב שירותי ענף הבנקאות
תורת ההשקעות מדיניות השקעות סיכום הקורס
עבודה בנושא- Spring Loading and Back Dating Options
עבודה בנושא - Spring-Loading and Back-Dating Options
סיכום קורס - תורת ההשקעות
עוד עבודות בשוק ההון
שתף |