איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

אגח ממשלתי מול אגח חברות

דף הבית >> מקצועות >> מדעי החברה והמדינה >> מדיניות ציבורית >> אגח ממשלתי מול אגח חברות

מספר העבודה291220163566
שם העבודהאגח ממשלתי מול אגח חברות
שנת פרסום2015
מוסד לימודיםלא צויין
מספר עמודים43
מספר מילים11,958
מספר מקורות26
מחיר380 ש"ח
מילות מפתחאגח ממשלה, מדד, מטח, אגח צוק איתן
תיאור העבודה

*נספחים דוחות ממד


*עבודה כמותית


*כללי ציטוט APA


*ציון סופי  גבוהה

מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה

במחקר זה נדונים ההבדלים בין אג"ח ממשלתי לקונצרני. מבחינת סוג ומהות האג"ח, הסוגים השונים של כל אחת מהן ומהות הבדל הסיכון, אם קיים הבדל כזה, בין חברה למדינה.


שאלת המחקר היא לבדוק הבדלי תשואה בין שני סוגי האג"ח, הן על פני זמן והן בתקופת משבר בטחוני.


בחלק הספרותי מובאות דעות שונות באשר לכדאיות השקעה באג"ח מכל סוג שהוא או באופן כללי, מהי רמת הסיכון, האם קיים בארץ שוק עמוק ומשוכלל לאג"ח טובות מהסוגים הטובים ביותר ( AA ומעלה), מה יש לבדוק כאשר משקיעים באג"ח של חברה, בעיות שוק האג"ח בארץ ובעולם בשנים האחרונות, מחירים גבוהים שגורמים לאי כדאיות השקעה בשוק זה, והשוואה בין שוק זה בישראל ובעולם.


בחלק המחקרי נבדקה תשואת אג"ח קונצרני מול ממשלתי ונמצא כי הן לתקופה קצרה של מתיחות ביטחונית בימי מבצע צוק איתן ובן לאורך השנים 2010-2015, הייתה תשואה גובהה באופן בולט לאג"ח הממשלתי על הקונצרני.


עם זאת צוין כי נבדק רק המדד הכללי של אג"ח ממשלתי כנגד מדד כללי של אג"ח קונצרני, ולא הייתה התייחסות ספציפית לענפים קונצרניים שונים כמו גם לסוגי אג"ח ממשלתי, גם לא לאורך תקופות האג"ח, מה שהיה עלול להביא למסקנות שונות.


מכל מקום המחקר הראה שלאג"ח  ממשלתי לאורך זמן הייתה  תשואה עודפת על אילו הקונצרניות ואפילו על שוק המניות.


 


 

תוכן עניינים

                                                                                                             


1.0 מבוא...................................................................................................................................4


1.1 הגדרת אגרת חוב וסוגיה השונים............................................................................................4


1.2 המחקר ומטרתו..........................................................................................................4


2.0 סקירת ספרות............................................................................................................5


2.1 ההבדל בין אג"ח חברה לאג"ח ממשלה, והבדלי הסיכון ביניהן............................................5


2.2 אג"ח ממשלתי מול קונצרני – תשואה מול סיכון...............................................................6


2.3 כדאיות ההשקעה באגרות חוב ממשלתיות.......................................................................9


2.4 כיצד להשקיע באג"ח קונצרנית טובה.............................................................................10


2.5 השפעת  משבר האשראי ל 2003-2008 על שוק אג"ח חברות.................................................12


2.6 האם קיים "שוק עמוק" באג"ח חברות בישראל? .............................................................13


2.7 השוואה בין אג"ח חברות בישראל לאג"ח מדורגות בעולם..................................................19


2.8 השפעת מדיניות הפיסקאלית ומוניטארית בישראל ובעולם על אג"ח..........................................21


2.9 רפורמה במכרזי אג"ח ממשלה.......................................................................................22


2.10 השפעת רפורמת עושי השוק על נזילות בשוק האג"ח...............................................................22


2.11 כדאיות השקעה באגרות חוב כיום................................................................................24


2.12אגרות חוב ותספורת............................................................................................................25 2.13 האם קיים סיכון באג"ח מדינה.............................................................................................26


2.14  עיוותים קיימים בשוק אגרות החוב..............................................................................27


3.0 מתודולוגיה..................................................................................................................31


3.1 מערך המדגם...............................................................................................................31


3.2 המדגם........................................................................................................................31


3.3 האוכלוסייה.........................................................................................................................31


3.4 שיטת הדגימה......................................................................................................................32


3.5 אוכלוסיית המחקר...............................................................................................................32


3.6 שאלת המחקר......................................................................................................................32


4.0 ממצאים .............................................................................................................................32


5.0 ניתוח ודיון,  מגבלות המחקר.................................................................................................32


6.0 סיכום, המלצות ומסקנות......................................................................................................33


ביבליוגרפיה...............................................................................................................................35


נספחים.....................................................................................................................................37


 


 

עוד עבודות בנושא מדיניות ציבורית
מדיניות ציבורית
עבודת גמר-מעורבות הורים יזמות הורים להקמת בתי ספר לילדיהם
שיקולים אידיאולוגיים מול כלכליים במדיניות העלייה לישראל בשנים 1948-1953
סיכומי שיעור מלאים בקורס מדיניות ציבורית - טוב כחומר עזר לכתיבת עבודה סמינריונית
תרגיל במנהל ומדיניות ציבורית-שחיתות ציבורית
עוד עבודות במדיניות ציבורית
שתף |