איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

בחירת נושא לעבודת סמינריון

דף הבית >> מאמרים >> בחירת נושא לעבודת סמינריון

בעת בחירת נושא לעבודת סמינריון חשוב לצאת מנושא הקורס הנלמד וממנו לגזור את נושא העבודה. לדוגמה אם הקורס הנבחר הוא בנושא ייצוג מיעוטים בקולנוע, נושאים רלוונטיים לעבודת סמינריון יגזרו מנושא זה ויצמצמו אותו למיעוט מסוים: חרדים, עולים חדשים או עובדים זרים. בעת בחירת נושא לסמינריון חשוב להקפיד על שלושה כללים:

  • הנושא הנבחר רלוונטי לקורס עבורו נכתבת עבודת הסמינריון.
  • יש מספיק מחקרים ומאמרים שכבר פורסמו בנושא הסמינריון על מנת לבסס את הטיעונים בעבודה, רצוי לוודא כי קיימים לפחות 3 מקורות שונים.

  • הנושא הנחקר קרוב לליבו של התלמיד ומעניין אותו.

אפשרות לקבלת רעיונות לכתיבת עבודת סמינריון היא חיפוש בקרב עבודות סמינריון כתובות שפורסמו באינטרנט, גם אם הרעיון לא יגיע ישירות מהעבודה עצמה, שימוש בפרק הביבליוגרפיה של עבודות אלו יכול לכוון לקבלת מקורות ורעיונות נוספים.

על מנת לבדוק האם קיימים מספיק מחקרים ומאמרים שכבר פורסמו בנושא עבודת הסמינריון ניתן להיעזר בכלים כגון ספריית האוניברסיטה, המאגר הבינ-אוניברסיטאי, ומאגר החיפוש Google scholar. מחקרים ומאמרים רבים מפורסמים היום ברשת האינטרנט וניתן להורידם, לעתים תמורת תשלום.

לימודי קולנוע

הקולנוע מהווה את אחד מעמודי התווך של התרבות המודרנית, תחום אמנות המשלב צילום עריכה וקול לכלל יצירת אומנות כוללת. לימודי קולנוע לתואר ראשון נלמדים באוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה ובמספר מכללות ברחבי הארץ. קיימות מספר מגמות לימוד שונות הנחלקות למגמות עיוניות ומעשיות.

במגמות העיוניות הדגש בלימודים מושם על תחומי ההיסטוריה וההתפתחות של הקולנוע, היבטים חברתיים ותרבותיים הבאים לידי ביטוי, היחסים בין החיים מעל ומחוץ למסך וכן תחומי יצירה מרכזיים ויוצרים מרכזיים בתעשיית הקולנוע.

המגמות המעשיות בלימודי קולנוע שמות דגש רב על תהליך היצירה עצמו, במקביל למתן רקע עיוני בנושאים שונים. במהלך הלימודים נדרשים תלמידי המגמות המעשיות לקחת חלק באיוש תפקידים שונים בתהליך היצירה הקולנועית ולהשתתף בהפקת סרטים קצרים.

לעתים קרובות משולבים לימודי קולנוע לתואר ראשון עם מקצוע נוסף כגון תקשורת, הוראה, מגדר, אומנות או פסיכולוגיה.

סמינריונים בלימודי קולנוע ניתן לאפיין בשלוש צורות עיקריות:

  • בחירת סרטים וניתוחם מנקודת מבט ספציפית כגון זאנר, השפעות חברתיות, פוליטיות, תרבותיות או מגדריות.

  • בחירת יוצר וניתוח רוחבי של יצירתו.

  • בחירת תפיסה או דימוי מסוימים וניתוח רוחבי של הסרטים בהם דימוי זה מופיע, לדוגמה דימוי האשה, דימוי היהודי, או דימוי המאפיונר וכיצד הם מצטיירים בסרטים שונים.

כאשר עבודת הסמינריון נוגעת בתחומים ותיאוריות נוספים כגון פילוסופיה, תיאוריות מגדריות, תיאוריות קולנועיות מרקסיסטיות או פורמליסטיות, או תיאוריות אחרות, ניתן להיעזר במחקרים שנעשו בתחומים אלו על מנת לתקף את שאלת המחקר.

לימודי מנהל עסקים

לימודי מנהל עסקים מתמקדים בהנחלת ידע מקצועי נרחב בכל הקשור לעולם העסקים: אסטרטגיה עסקית, מוסר בעסקים, פרסום ושיווק, מימון, יזמות וכדומה. מטרת הלימודים היא להכשיר את התלמידים לתחום ניהול ארגונים.

עבודות סמינריוניות בתחום מנהל עסקים לרוב מתמקדות בהשפעות משתנים מסוימים, או הקשר בין משתנים, על פעילות הארגון. החלק העיוני של עבודות סמינריון אלו יבחן מחקרים ותיאוריות שנעשו בנוגע לשאלת המחקר ולכל אחד מהמשתנים המעורבים. יחד עם החלק העיוני משולב גם חלק מעשי שבו יבצע התלמיד מחקר בהתאם לתיאוריה שהועלתה בחלק העיוני, הנוגע לחברה או ארגון מסוימים. דוגמאות לעבודות סמינריון כאלו הם השפעת הסגנון הניהולי על שביעות רצון העובדים או הקשר בין תפוקת העובד לסוג הארגון (לדוגמה פיננסי, הייטק ורפואי).

נושא מקובל נוסף לעבודות סמינריון בתחום מנהל עסקים הוא תחום המוסר בעסקים של השאלות הנשאלות נוגעות לנושא מוסרי כלשהו וסקירת חברות קיימות המתלבטות בנושא זה. נושאים מקובלים בתחום זה הם, לדוגמה, נושא ההתמודדות עם זיהום האוויר ואיכות הסביבה, שוויון זכויות או נושאים בילאומיים ובינתרבותיים שונים.

שתף |